Noord-Nederlandse woorden

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Er bestaan een aantal woorden die in de praktijk alleen in Nederland gebruikt worden. Echt fout is het niet, maar daardoor komt een vertaling erg 'Hollands' over op Vlamingen. Meestal bestaan er synoniemen die zowel in Nederland als in Vlaanderen gangbaar zijn. Deze synoniemen hebben daarom de voorkeur.

Een aantal voorbeelden:

'Hollands' Nederlands
aftaaien weggaan
bups hoop, zwik
BZK Binnenlandse Zaken


Natuurlijk zijn er ook Vlaamse woorden, waardoor sommige vertalingen een Nederlander erg 'Vlaams' in de oren klinken. Ook daarvoor bestaan meestal neutrale alternatieven.

Een meer uitgebreide lijst vind je op Wikipedia.Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers