Munteenheden

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
  • Na een bepaald telwoord staat een munteenheid (behalve kroon) in het enkelvoud (vijf dollar).
  • Na een onbepaald telwoord staat een munteenheid in het meervoud (duizenden dollars).
  • Als een munteenheid onmiddellijk op een voorzetsel volgt, kan ze zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan. In België wordt overwegend de enkelvoudsvorm gebruikt, in Nederland de meervoudsvorm (in dollar(s) betalen).