D, t of dt?

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Hieronder vind je een paar regels in verband met de spelling van werkwoordsvormen in het Nederlands. Dit overzicht is niet volledig, het bevat de meest voorkomende fouten.

Wanneer schrijf je -dt?

Een werkwoordsvorm kan op -dt eindigen als het gaat om de onvoltooid tegenwoordige tijd van een werkwoord waarvan de stam op een d eindigt. De stam is de infinitief van het werkwoord zoals we die uitspreken, min de uitgang -en (soms -n). De tweede persoon enkelvoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd wordt gevormd door aan de stam een -t toe te voegen. Voorbeelden: u speelt, je krijgt, jij bidt, u wordt.

Een hulpmiddel om te weten wanneer dt wordt geschreven aan het einde van een werkwoord waarvan de stam op een d eindigt, is het werkwoord vergelijken met een werkwoord waarvan de stam niet op een d eindigt. Voorbeelden: U kijkt/u rijdt; kijkt u?/rijdt u?; kijk je?/rijd je?; je kijkt/je rijdt.


Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers