Getallen schrijven

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Punten en komma's

Ook de Nederlandse regels voor het weergeven van getallen verschillen van de regels voor het Engels. In het Engels schrijven we 4,000 en 5.75. in het Nederlands schrijven we 4 000 of 4.000 en 5,75.

Spelling van telwoorden

De algemene regels over het aaneenschrijven van telwoorden vind je hier.

Weergave van een decennium

Voor de weergave van een decennium schrijven we het tiental zonder apostrof, bijvoorbeeld de jaren 50, niet de jaren '50. Dat komt omdat dit getal geen verkorte weergave is van een jaartal. De constructie de jaren 1950 is volgens de Taalunie enkel gebruikelijk in geschreven taal en is daarom minder geschikt voor gebruik in ondertitels.Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers