Woordvolgorde

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
  • De woordvolgorde in het Engels kan verschillen van de Nederlandse. Soms is het een goed idee om de zin op te splitsen om hem beter hanteerbaar te maken.
Voorbeeld:
"So the final point here is that to understand how Wikipedia works, it's important to understand that our Wiki model is the way we work."
  • Fout tegen de Nederlandse woordvolgorde: "De conclusie is dus dat om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, is het belangrijk te begrijpen dat ons Wiki-model onze manier van werken is."
  • Taalkundig correct: "De conclusie is dus dat om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, het belangrijk is te begrijpen dat ons Wiki-model onze manier van werken is."
  • Bondiger: "Conclusie: om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, moet je begrijpen dat we werken volgens ons Wiki-model.
  • Let op voor tangconstructies, waarbij woorden die bij elkaar horen, ver van elkaar staan. Ze zijn moeilijk te volgen, zeker als de delen niet samen in beeld zijn omdat ze op een verschillende regel staan.
Voorbeeld:
"... so you could see the changing relationship and some demographic info coming through AT&T's data and revealing itself."
  • Tangconstructie: ... zodat je de veranderende relaties en wat demografische informatie die door AT&T's data onthuld werd kon zien.
  • Beter: ... zodat je de veranderende relaties kon zien, en wat demografische informatie die door AT&T's data werd onthuld.
Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers