Valse vrienden

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Sommige Engelse woorden lijken op Nederlandse, maar hebben een andere betekenis. Het zijn valse vrienden.


Een aantal veel voorkomende TED-voorbeelden:

Engels Niet Wel
character karakter personage
critical soms 'kritisch' of 'kritiek' maar vaak ook 'cruciaal', b.v. cruciale informatie
find niet steeds 'vinden' soms ook 'ontdekken' (na onderzoek)
gallery niet steeds 'galerie' (tentoonstellingsruimte voor kunst) vaak ook 'galerij' (overdekte gang rondom een gebouw)
industry niet steeds 'industrie' (massa-productie in fabrieken) vaak ook 'sector', 'bedrijfstak'
problem niet steeds 'probleem' vaak ook 'vraagstuk'
silicon silicone silicium
so niet steeds 'zo' vaak ook 'dus' (vnl. in het begin van de zin)
subject niet steeds 'onderwerp' soms ook 'proefpersoon' (in een onderzoek)

Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers