Aardrijkskundige namen

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
  • Ook voor aardrijkskundige namen gelden een aantal algemene regels.
  • Voor hemellichamen geldt dat ze met een hoofdletter worden geschreven. Dat geldt ook voor de Zon, de Maan en de Aarde, tenminste in wetenschappelijke uiteenzettingen. Voor TEDTalks betekent dit dat we ze in wetenschappelijke uiteenzettingen met een hoofdletter schrijven (de Zon is een gele dwerg), maar dat ze in hun doordeweekse betekenis geen hoofdletter krijgen (de zon schijnt vandaag).
  • De regels over windstreken en hun afleidingen liggen niet altijd voor de hand.
  • De Taalunie heeft een officiële spelling voor landen gepubliceerd.
  • Voor de spelling van Chinese namen gelden aparte regels.Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers