Letterlijke aanhaling

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
  • Een letterlijke aanhaling wordt in het Engels anders weergegeven dan in het Nederlands. Voor de aanhaling staat geen komma, maar een dubbele punt. Het leesteken dat de zin afsluit, staat binnen de aanhalingstekens. De zin begint met een hoofdletter. De Taaladvies-site zet de regels op een rijtje.
Voorbeeld:
  • He said, "I did not sell a great masterpiece to that Nazi."
  • NIET Hij zei, "Ik heb geen meesterwerk verkocht aan die Nazi".
  • WEL Hij zei: "Ik heb geen meesterwerk verkocht aan die Nazi."
  • Als de zin begint met het citaat, vervalt de punt (het vraagteken blijft staan), en wordt het citaat gevolgd door een komma:
  • "Ik hou niet van appeltaart", zei ik.
  • "Hebt u een klantenkaart?", vroeg de kassière.
  • Als de aanhaling geen volledige zin betreft, schrijven we geen hoofdletter (tenzij het om een eigennaam gaat), en staat het leesteken dat de zin afsluit, buiten de aanhalingstekens.
Voorbeeld:
  • NIET Het is een zelfportret getiteld "Brede Heupen."
  • WEL Het is een zelfportret getiteld "Brede Heupen".

Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers