Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Aan de slag

We willen je graag op weg helpen bij je eerste vertalingen. Ondertitels maken is een kunst op zich, die wij ook met vallen en opstaan hebben geleerd. Die weg is voor iedereen anders, maar het is voor iedereen een goed idee om even onze tutorials te bestuderen. Op de overzichtspagina van de vertalerswiki OTPedia zijn alle beschikbare hulpmiddelen voor TED-vertalers toegankelijk. (onderstaande links vind je daar ook terug) Een meer overzichtelijke pagina op TED.com geeft je de meest essentiële zaken handzaam bij elkaar.


Ter introductie is het goed om deze korte serie video’s even te bekijken.

De video On Spreading Ideas Into Dutch gaat over TED Talks vertalen naar het Nederlands, met speciale aandacht voor de samenwerking tussen Vlaamse en Hollandse vertalers/reviewers. Hij is gebruikt op de Translators Workshop van TEDGlobal 2011.

VERTALINGEN

Als nieuw teamlid van OTP begin je met het maken van vertalingen. In die inwerkperiode leer je het vertaalplatform, onze werkwijze en onderlinge afspraken kennen. Het is een goed idee om een van de taalcoördinatoren Nederlands te vragen om je eerste vertalingen te reviewen. Zo kunnen zij hun ervaring met jou delen en je wegwijs maken. Tip: begin met korte talks (< 10 minuten). 

Specifieke informatie voor het maken van vertalingen vind je in deze uitgebreide Engelstalige handleiding.

Bovenin onze Facebook-groep Nederlandstalige TED-vertalers vind je een permanente post met de belangrijkste eisen waaraan je ondertitelingen moeten voldoen plus een aantal praktijktips en een beschrijving van ons vertaalproces voor beginners (zit je niet op Facebook? Zie hier). Ook vind je hier collega’s-vertalers en ook TEDx-organisatoren uit het Nederlandse taalgebied terug. Je kan er terecht met vragen en suggesties.

In de Facebook-groep ITranslateTEDTalks kun je communiceren met vrijwel alle TED-vertalers wereldwijd.


REVIEWS

Leidraad voor het nakijken van andermans vertalingen vind je in deze uitgebreide handleiding.
Begin pas aan reviews wanneer je zo’n 90 minuten aan talks vertaald hebt en bekend bent met onze conventies.

TRANSCRIPTIES

Wil je een transcriptie maken (dit kan enkel voor TEDxTalks en TEDEd, niet voor TEDTalks), lees dan eerst deze uitgebreide handleiding.
  Een transcriptie is een heel andere klus dan een vertaling. Doe dit pas als je al ervaring hebt met ondertitelen.


Veel succes gewenst! 

Het team van OTP-taalcoördinatoren Nederlands. 

OTP Mentors

Heb je nood aan een mentor? Wij zijn graag bereid je verder te helpen:

http://www.amara.org/en/profiles/profile/ElsDK/
http://www.amara.org/en/profiles/profile/AxelSaffran/
http://www.amara.org/en/profiles/profile/ChristelF/
http://amara.org/en/profiles/profile/248282/


Tot slot een verzoek: mocht je het Nederlands niet beheersen als je moedertaal, dan vragen we je om bij voorkeur niet naar het Nederlands maar naar je moedertaal te vertalen. Dat komt de kwaliteit van de ondertitels ten goede en houdt in de meeste gevallen het werk van de nalezers binnen redelijke perken. Dank voor je begrip. 


Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers