Σημεία Στίξης

From TED Translators Wiki
Revision as of 10:20, 11 September 2011 by Isiliel (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Σημεία στίξης είναι τα σύμβολα-σημάδια που βάζουμε ανάμεσα στις λέξεις για να μας διευκολύνουν στην ανάγνωση.


 • τελεία. Ανταποκρίνεται σε σταμάτημα ή κατέβασμα της φωνής και μπαίνει στο τέλος μιας φράσης με ολοκληρωμένο νόημα.
 • άνω τελεία. Χρησιμεύει για να χωρίσει μέσα στη φράση δύο μέρη, από τα οποία το δεύτερο επεξηγεί το πρώτο.
 • κόμμα. Χρησιμεύει για να σημειώσουμε λογικό χωρισμό και μικρό σταμάτημα στο εσωτερικό της πρότασης, ή σε μεγάλες φράσεις για να δοθεί ευκαιρία γι' αναπνοή.
 • ερωτηματικό. Χρησιμοποιείται στο τέλος των ερωτηματικών προτάσεων.
 • θαυμαστικό. Μπαίνει μετά από επιφωνήματα ή φράσεις που εκφράζουν συναισθήματα όπως χαρά, λύπη, φόβο κλπ.
 • διπλή τελεία (ή "άνω και κάτω τελεία"). Χρησιμοποιείται όταν παρατίθενται τα λόγια κάποιου κατά λέξη, όταν παρατίθενται παροιμίες ή γνωμικά, όταν απαριθμούνται πράγματα ή όταν θέλουμε να εξηγήσουμε κάτι.
 • παρένθεση. Σημειώνεται για να κλειστεί μέσα της μια λέξη ή φράση που εξηγεί το νόημα της πρότασης.
 • αποσιωπητικά. Χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αποσιωπήσουμε κάτι ή να δηλώσουμε ότι η φράση μένει κομμένη, ατέλειωτη.
 • παύλα. Δηλώνει την αλλαγή του συνομιλητή σ' ένα γραπτό κείμενο διαλόγου, όταν δεν χρησιμοποιούνται εισαγωγικά.
 • διπλή παύλα. Χρησιμοποιείται όπως και η παρένθεση, αλλά σ' αυτή την περίπτωση η πληροφορία θεωρείται πιο σημαντική.
 • εισαγωγικά. Χρησιμοποιούνται όταν επιθυμούμε να παραθέσουμε τα λόγια κάποιου τρίτου κατά λέξη, όταν παρατίθενται παροιμίες ή γνωμικά ή όταν αναφέρονται τίτλοι βιβλίων, έργων κλπ.