Τελεία

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Προσοχή: Σύμφωνα με την ελληνική γραμματική, δεν βάζουμε τελεία στους τίτλους και τις επικεφαλίδες.