Εισαγωγικά

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Μορφή

Για την εισαγωγή ελληνικών εισαγωγικών (« »), με το πληκτρολόγιο γυρισμένο στα Ελληνικά, πατάμε Ctrl + Alt + [ ή ]

Στο TED OTP δεχόμαστε τη χρήση ελληνικών εισαγωγικών ή και αγγλικών (" "), αρκεί αυτή να γίνεται με συνέπεια σε όλη την έκταση των υποτίτλων κάθε μίας ομιλίας. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να βάλουμε στην αρχή της ομιλίας αγγλικά εισαγωγικά και αργότερα ελληνικά μέσα στην ίδια ομιλία.


Συχνά λάθη στη χρήση

Προσοχή: Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια τάση να χρησιμοποιούνται εισαγωγικά σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται, και συγκεκριμένα όταν μια λέξη χρησιμοποιείται μεταφορικά. Αυτό είναι λάθος. Παραδείγματα αυτής της χρήσης θα βρείτε ακόμα και σε ορισμένες μεγάλες εφημερίδες. Αυτό δε σημαίνει πως είναι σωστά.

Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται μόνο:

  • Όταν παραθέτουμε με ακρίβεια τα λόγια κάποιου αυτολεξεί.
    • Αυτό δεν σημαίνει πως το σύνολο των υποτίτλων μπαίνει σε εισαγωγικά, αλλά πως όταν π.χ. ένας ομιλητής αναφέρει μια ρήση ενός άλλου ατόμου, η ρήση αυτή μπαίνει σε εισαγωγικά.
  • Για να απομονώσουμε λέξεις ή φράσεις από τις υπόλοιπες, π.χ. για να τις ορίσουμε.
  • Για να ξεχωρίσουμε λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται ειρωνικά.
  • Για ονομασίες, τίτλους άρθρων, περιοδικών κλπ.

Ένα ενδιαφέρον άρθρο για την λανθασμένη χρήση των εισαγωγικών, του Γιάννη Η. Χάρη; Ο «πόλεμος» δεν είναι πόλεμος!