Μεσαία παύλα

From TED Translators Wiki
Revision as of 19:01, 30 January 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει στην ελληνική η μεγάλη παύλα (αγγλ.: «m-dash»· Unicode: «Alt» πατημένο + «0151»· αλλιώς πλήκτρα «Control», «Alt» + «-») και η μεσαία παύλα (αγγλ.: «n-dash»· Unicode: «Alt» πατημένο + «0150»· αλλιώς πλήκτρα «Control» + «-»). Είναι και οι δύο διαφορετικές από το ενωτικό (-) και μεγαλύτερες σε μήκος από αυτό.


Προσοχή:

  • Όταν δουλεύουμε σε υπολογιστή, συχνά, για λόγους ευκολίας χρησιμοποιείται στη θέση της μεσαίας παύλας το ενωτικό, δηλαδή το "μείον"(-) του πληκτρολογίου μας.
  • Στους υπότιτλους του TED OTP, δεχόμαστε είτε τη χρήση του ενός ενωτικού (-), είτε της μεσαίας παύλας (–), είτε των δύο ενωτικών (--), αρκεί να υπάρχει συνέπεια σε όλο το κείμενο των υπότιτλων της ίδιας ομιλίας. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή, να μπει στην αρχή διπλή παύλα και μετά ενωτικό κ.ο.κ.
Για λεπτομερέστερη ανάλυση δείτε: http://publications.europa.eu/code/el/el-4100108el.htm