Μεσαία παύλα

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει στην ελληνική η μεγάλη παύλα (αγγλ.: «m-dash»· Unicode: «Alt» πατημένο + «0151»· αλλιώς πλήκτρα «Control», «Alt» + «-») και η μεσαία παύλα (αγγλ.: «n-dash»· Unicode: «Alt» πατημένο + «0150»· αλλιώς πλήκτρα «Control» + «-»). Είναι και οι δύο διαφορετικές από το ενωτικό (-) και μεγαλύτερες σε μήκος από αυτό.


Προσοχή:

  • Όταν δουλεύουμε σε υπολογιστή, συχνά, για λόγους ευκολίας χρησιμοποιείται στη θέση της μεσαίας παύλας το ενωτικό, δηλαδή το "μείον"(-) του πληκτρολογίου μας.
  • Στους υπότιτλους του TED OTP, για τεχνικούς λόγους, χρησιμοποιούμε μόνο το ενωτικό (-) στη θέση της μεσαίας παύλας.
Για λεπτομερέστερη ανάλυση δείτε: http://publications.europa.eu/code/el/el-4100108el.htm