Μεγάλη παύλα

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει στην Eλληνική η μεγάλη παύλα (αγγλ.: «m-dash»· Unicode: «Alt» πατημένο + «0151»· αλλιώς πλήκτρα «Control», «Alt» + «-») και η μεσαία παύλα (αγγλ.: «n-dash»· Unicode: «Alt» πατημένο + «0150»· αλλιώς πλήκτρα «Control» + «-»). Είναι και οι δύο διαφορετικές από το ενωτικό (-) και μεγαλύτερες σε μήκος από αυτό.

Προσοχή:

  • Όταν δουλεύουμε σε υπολογιστή, συχνά, για λόγους ευκολίας και συμβατότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση της μεσαίας παύλας το ενωτικό, δηλαδή το "μείον"(-) του πληκτρολογίου μας. Αντίστοιχα, τη μεγάλη παύλα μπορούν να αντικαταστήσουν δύο συνεχόμενα ενωτικά (--).
  • Στους υπότιτλους του TED OTP, για τεχνικούς λόγους, χρησιμοποιούμε στη θέση της μεγάλης παύλας, είτε το μονό ενωτικό (-), είτε τα δύο ενωτικά (--), αρκεί να υπάρχει συνέπεια σε όλο το κείμενο των υπότιτλων της ίδιας ομιλίας. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή, να μπει στην αρχή διπλό ενωτικό και μετά μονό κ.ο.κ.

Χρήση

Για να απομονώσουμε παρενθετική λέξη, φράση ή πρόταση που εξηγεί, σχολιάζει ή συμπληρώνει τα γραφόμενα, όταν θεωρείται τόσο σημαντική, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρένθεση, ενώ το κλείσιμό της σε κόμματα θα δημιουργούσε ασάφεια. .

Δεν χρησιμοποιούμε παύλα αντί για αποσιωπητικά.

Παύλες και κενά

Ανάμεσα σε διπλές μεγάλες παύλες (μια αριστερά και μια δεξιά), κλείνουμε μια φράση ή πρόταση με σημαντική πληροφορία.

Βάζουμε κενό διάστημα αριστερά από την πρώτη και δεξιά από τη δεύτερη παύλα. Για παράδειγμα: "Ο Κώστας προχωρούσε γρήγορα —όπως συνήθως— μπας και την προλάβει."

Όταν η μεγάλη παύλα είναι μονή (δηλαδή έχουμε παύλα και μετά τελειώνει με τελεία η πρόταση), τότε προηγείται διάστημα πριν από και μετά την παύλα. Για παράδειγμα: "Αυτός ήταν που σου έλεγα — ο ίδιος με χτες."Για λεπτομερέστερη ανάλυση δείτε: http://publications.europa.eu/code/el/el-4100108el.htm