Munteenheden

From TED Translators Wiki
Revision as of 14:14, 28 November 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Created page with "* Na een '''bepaald telwoord''' staat een munteenheid (behalve kroon) in het enkelvoud (''vijf dollar''). * Na een '''onbepaald telwoord''' staat een munteenheid in het meervou...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Na een bepaald telwoord staat een munteenheid (behalve kroon) in het enkelvoud (vijf dollar).
  • Na een onbepaald telwoord staat een munteenheid in het meervoud (duizenden dollars).
  • Als een munteenheid onmiddellijk op een voorzetsel volgt, kan ze zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan. In België wordt overwegend de enkelvoudsvorm gebruikt, in Nederland de meervoudsvorm (in dollar(s) betalen).