Άλλα πρότυπα

From TED Translators Wiki
Revision as of 15:32, 8 February 2014 by Isiliel (talk | contribs) (Πληροφορίες ήχου)
Jump to: navigation, search

Πληροφορίες ήχου

Έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε σε όλες τις μεταφράσεις (Χειροκρότημα) - (Γέλια) - (Μουσική), για ν' αποδώσουμε τις πληροφορίες που αφορούν άτομα με προβλήματα ακοής. Στις ομιλίες που αναφέρεται ο τόπος βιντεοσκόπησης, γράφουμε (Βιντεοσκοπήθηκε στο ...)