Άλλα πρότυπα

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Γραμματικός Αριθμός

Οι ομιλητές μιλάνε στον πληθυντικό. Ο πληθυντικός αυτός δεν είναι πληθυντικός ευγενείας - είναι επειδή απευθύνονται σε κοινό.

Όταν, σε μια ομιλία, υπάρχει συνομιλητής - υπάρχει συνέντευξη, τότε και οι δύο μιλούν στον ενικό εκτός αν υπάρχει κάποια προφανής απόδειξη του εναντίου (π.χ. προσφωνήσεις τύπου "sir" κλπ.).

Πληροφορίες ήχου

Έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε σε όλες τις μεταφράσεις (Χειροκρότημα) - (Γέλια) - (Μουσική), για ν' αποδώσουμε τις πληροφορίες που αφορούν άτομα με προβλήματα ακοής.

Στις ομιλίες που αναφέρεται ο τόπος βιντεοσκόπησης, γράφουμε (Βιντεοσκοπήθηκε στο ...)