Άλλα πρότυπα

From TED Translators Wiki
Revision as of 14:31, 3 October 2013 by Isiliel (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Πληροφορίες ήχου

Έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε σε όλες τις μεταφράσεις τις λέξεις: (Χειροκρότημα) - (Γέλια) - (Μουσική) κτλ, για ν' αποδώσουμε τις πληροφορίες που αφορούν άτομα με προβλήματα ακοής.