Portal:Srpski/Quotes

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 1 | Portal:Srpski/Quotes/1 }} Portal:Srpski/Quotes/1

Jezik je kolektivna ljudska tvorevina, koja odslikava ljudsku prirodu, način na koji konceptualizujemo stvarnost, način na koji stupamo u veze i analizom različitih osobenosti i kompleksnosti jezika, mislim da možemo steći uvid u ono ono što nas pokreće.

—Stiven Pinker, TED Speaker, o jeziku i misli

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 2 | Portal:Srpski/Quotes/2 }} Portal:Srpski/Quotes/2

Da li engleski jezik predstavlja cunami koji će "sprati" ostale jezike? Malo verovatno. Engleski je drugi jezik sveta. Vaš maternji jezik je vaš život.

—Džej Voker, TED Speaker, o svetskoj maniji za engleskim jezikom

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 3 | Portal:Srpski/Quotes/3 }} Portal:Srpski/Quotes/3

Negujte svoj jezik. Koristite ga da širite sjajne ideje.

—Patriša Rajan, TED Speaker, "Ne insistirajte na engleskom"

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 4 | Portal:Srpski/Quotes/4 }} Portal:Srpski/Quotes/4

Ako je jezik zaista ključ za našu saradnju, tehnologija koju je naša vrsta proizvela da bi omogućila slobodan tok i razmenu ideja, u našem modernom svetu, suočavamo se sa pitanjem. A to pitanje je, da li u ovom modernom, globalizovanom svetu možemo sebi priuštiti postojanje toliko različitih jezika.

—Mark Pejgl, TED Speaker , "Kako je jezik promenio čovečanstvo"

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 5 | Portal:Srpski/Quotes/5 }} Portal:Srpski/Quotes/5

Bebe širom sveta jesu nešto što ja volim da opišem kao građani sveta; one mogu razlikovati sve zvukove svih jezika, bez obzira koju zemlju ispitujemo i koji jezik koristimo. I to je izvanredno jer vi i ja to ne možemo. Mi smo kulturom vezani slušaoci. Mi možemo razlikovati zvukove našeg jezika, ali ne i one stranog jezika.

—Patriša Kul, TED Speaker, "Lingvistički genij beba"

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 6 | Portal:Srpski/Quotes/6 }} Portal:Srpski/Quotes/6 Template:Portal:Srpski/Quotes/6 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 7 | Portal:Srpski/Quotes/7 }} Portal:Srpski/Quotes/7 Template:Portal:Srpski/Quotes/7 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 8 | Portal:Srpski/Quotes/8 }} Portal:Srpski/Quotes/8 Template:Portal:Srpski/Quotes/8 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 9 | Portal:Srpski/Quotes/9 }} Portal:Srpski/Quotes/9 Template:Portal:Srpski/Quotes/9 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 10 | Portal:Srpski/Quotes/10 }} Portal:Srpski/Quotes/10 Template:Portal:Srpski/Quotes/10 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 11 | Portal:Srpski/Quotes/11 }} Portal:Srpski/Quotes/11 Template:Portal:Srpski/Quotes/11 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 12 | Portal:Srpski/Quotes/12 }} Portal:Srpski/Quotes/12 Template:Portal:Srpski/Quotes/12 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 13 | Portal:Srpski/Quotes/13 }} Portal:Srpski/Quotes/13 Template:Portal:Srpski/Quotes/13 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 14 | Portal:Srpski/Quotes/14 }} Portal:Srpski/Quotes/14 Template:Portal:Srpski/Quotes/14 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 15 | Portal:Srpski/Quotes/15 }} Portal:Srpski/Quotes/15 Template:Portal:Srpski/Quotes/15 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 16 | Portal:Srpski/Quotes/16 }} Portal:Srpski/Quotes/16 Template:Portal:Srpski/Quotes/16 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 17 | Portal:Srpski/Quotes/17 }} Portal:Srpski/Quotes/17 Template:Portal:Srpski/Quotes/17 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 18 | Portal:Srpski/Quotes/18 }} Portal:Srpski/Quotes/18 Template:Portal:Srpski/Quotes/18 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 19 | Portal:Srpski/Quotes/19 }} Portal:Srpski/Quotes/19 Template:Portal:Srpski/Quotes/19 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 20 | Portal:Srpski/Quotes/20 }} Portal:Srpski/Quotes/20 Template:Portal:Srpski/Quotes/20 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 21 | Portal:Srpski/Quotes/21 }} Portal:Srpski/Quotes/21 Template:Portal:Srpski/Quotes/21 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 22 | Portal:Srpski/Quotes/22 }} Portal:Srpski/Quotes/22 Template:Portal:Srpski/Quotes/22 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 23 | Portal:Srpski/Quotes/23 }} Portal:Srpski/Quotes/23 Template:Portal:Srpski/Quotes/23 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 24 | Portal:Srpski/Quotes/24 }} Portal:Srpski/Quotes/24 Template:Portal:Srpski/Quotes/24 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 25 | Portal:Srpski/Quotes/25 }} Portal:Srpski/Quotes/25 Template:Portal:Srpski/Quotes/25 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 26 | Portal:Srpski/Quotes/26 }} Portal:Srpski/Quotes/26 Template:Portal:Srpski/Quotes/26 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 27 | Portal:Srpski/Quotes/27 }} Portal:Srpski/Quotes/27 Template:Portal:Srpski/Quotes/27 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 28 | Portal:Srpski/Quotes/28 }} Portal:Srpski/Quotes/28 Template:Portal:Srpski/Quotes/28 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 29 | Portal:Srpski/Quotes/29 }} Portal:Srpski/Quotes/29 Template:Portal:Srpski/Quotes/29 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 30 | Portal:Srpski/Quotes/30 }} Portal:Srpski/Quotes/30 Template:Portal:Srpski/Quotes/30 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 31 | Portal:Srpski/Quotes/31 }} Portal:Srpski/Quotes/31 Template:Portal:Srpski/Quotes/31 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 32 | Portal:Srpski/Quotes/32 }} Portal:Srpski/Quotes/32 Template:Portal:Srpski/Quotes/32 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 33 | Portal:Srpski/Quotes/33 }} Portal:Srpski/Quotes/33 Template:Portal:Srpski/Quotes/33 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 34 | Portal:Srpski/Quotes/34 }} Portal:Srpski/Quotes/34 Template:Portal:Srpski/Quotes/34 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 35 | Portal:Srpski/Quotes/35 }} Portal:Srpski/Quotes/35 Template:Portal:Srpski/Quotes/35 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 36 | Portal:Srpski/Quotes/36 }} Portal:Srpski/Quotes/36 Template:Portal:Srpski/Quotes/36 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 37 | Portal:Srpski/Quotes/37 }} Portal:Srpski/Quotes/37 Template:Portal:Srpski/Quotes/37 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 38 | Portal:Srpski/Quotes/38 }} Portal:Srpski/Quotes/38 Template:Portal:Srpski/Quotes/38 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 39 | Portal:Srpski/Quotes/39 }} Portal:Srpski/Quotes/39 Template:Portal:Srpski/Quotes/39 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 40 | Portal:Srpski/Quotes/40 }} Portal:Srpski/Quotes/40 Template:Portal:Srpski/Quotes/40 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 41 | Portal:Srpski/Quotes/41 }} Portal:Srpski/Quotes/41 Template:Portal:Srpski/Quotes/41 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 42 | Portal:Srpski/Quotes/42 }} Portal:Srpski/Quotes/42 Template:Portal:Srpski/Quotes/42 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 43 | Portal:Srpski/Quotes/43 }} Portal:Srpski/Quotes/43 Template:Portal:Srpski/Quotes/43 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 44 | Portal:Srpski/Quotes/44 }} Portal:Srpski/Quotes/44 Template:Portal:Srpski/Quotes/44 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 45 | Portal:Srpski/Quotes/45 }} Portal:Srpski/Quotes/45 Template:Portal:Srpski/Quotes/45 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 46 | Portal:Srpski/Quotes/46 }} Portal:Srpski/Quotes/46 Template:Portal:Srpski/Quotes/46 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 47 | Portal:Srpski/Quotes/47 }} Portal:Srpski/Quotes/47 Template:Portal:Srpski/Quotes/47 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 48 | Portal:Srpski/Quotes/48 }} Portal:Srpski/Quotes/48 Template:Portal:Srpski/Quotes/48 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 49 | Portal:Srpski/Quotes/49 }} Portal:Srpski/Quotes/49 Template:Portal:Srpski/Quotes/49 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Srpski/Quotes 50 | Portal:Srpski/Quotes/50 }} Portal:Srpski/Quotes/50 Template:Portal:Srpski/Quotes/50 {{../box-footer|}}