Portal:Nederlands/Quotes

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 1 | Portal:Nederlands/Quotes/1 }} Portal:Nederlands/Quotes/1

Ik vertaal voor de miljoenen sprekers van de Arabische taal (die de eerste taal is van meer dan 280 miljoen mensen). Ik vertaal omdat het een manier is om wederzijds respect te promoten tussen verschillende culturen, mensen, religies etc. Vertalen is een manier om ideeën uit te wisselen tussen mensen.

Ik vertaal ook voor mijn vrienden. Ik denk dat het een mooi geschenk is dat iets kan veranderen in hun leven. Ik vertaal voor mijn dochter, jouw dochter en elk kind van de komende generaties. Ik hoop dat ze in de toekomst misschien een beetje baat hebben bij mijn vertalingen.

Anwar Dafa-Alla, TED-vertaler Arabisch

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 2 | Portal:Nederlands/Quotes/2 }} Portal:Nederlands/Quotes/2

Ik was op zoek naar materiaal voor een presentatie over de kwaliteit van software. Ik had verschillende brainstorm-sessies georganiseerd op sociale netwerken. Eén van mijn collega's stuurde me een link naar een geweldige toespraak van Barry Schwartz over de paradox van het kiezen. Toen drong het tot me door dat ik dat filmpje van ondertitels moest voorzien... en dat deed ik. Toen ik mijn werk later voorstelde op een conferentie, zag ik hoezeer het filmpje het publiek boeide, nu het van Spaanse ondertitels was voorzien. Het publiek zou anders misschien geen toegang hebben gehad tot deze informatie. Ik ontdekte dat mijn belangen gelijkliepen met die van het Open Translation Project, en zo kwam ik bij TED terecht.

Sebastian Betti, Spanish TED Translator

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 3 | Portal:Nederlands/Quotes/3 }} Portal:Nederlands/Quotes/3

Ik begon met TEDTalks te vertalen, omdat ik wilde dat mijn zoon er kennis mee kon maken. Ik wilde vooral dat hij het verhaal van William hoorde.

Kristine Sargsyan, TED-vertaler Armeens

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 4 | Portal:Nederlands/Quotes/4 }} Portal:Nederlands/Quotes/4

Ons team bood zich aan als vrijwillige vertalers van TEDTalks omdat we meer mensen toegang wilden geven tot de waardevolle informatie, vaardigheden, ervaring en informatie van TED. We zijn erg blij met de kans die het Open Translation Project van TED ons gaf om bij te dragen tot een wereld in verandering, samen met de TED-gemeenschap. We zijn er trots op dat we deel uitmaken van het project. Deze talks vertalen is een spannende ervaring, die ons verder inspireert.

MaYoMo, groep van vrijwillige TED-vertalers

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 5 | Portal:Nederlands/Quotes/5 }} Portal:Nederlands/Quotes/5

Mijn biculturele ervaring hield de noodzaak in om ideeën die vreemd waren aan een publiek, zo te verwoorden dat ze begrijpelijk werden. Ik ervaar ook dat ik mijn eigen gedachten vaak moet "vertalen" in taal, omdat ik een overwegend intuïtief, kinesthetisch denker ben. Ik heb een onverzadigbare nood aan het delen van ideeën die ik fascinerend vind. Soms komt daar een vertaling in een andere taal bij kijken. Ik ben begonnen met vertalen voor TED omdat ik fascinerende ideeën wilde delen. Ik gebruik mijn Poolse vertalingen om deze ideeën te verankeren in een cultuur die vaak beschouwd wordt als niet erg progressief, en eerder repressief.

Krystian Aparta, TED-vertaler Pools

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 6 | Portal:Nederlands/Quotes/6 }} Portal:Nederlands/Quotes/6

Ik kwam toevalling op de TED-site terecht terwijl ik aan de thesis van mijn MBA werkte. Ik was een hoofdstuk over klare taal aan het schrijven, en Google leidde me naar de TEDTalk van Alan Siegel. Ik vertaalde hem naar het Nederlands, om een idee te krijgen van hoe het vertaalproces in elkaar zat. Het beviel me zo goed dat ik besloot om een 'kleine bijdrage te leveren' door TED-vertaler te worden. Omdat ik een echte filoloog (woord-minnaar) ben, vind ik dat gewoon erg leuk. Intussen heb ik kennisgemaakt met oneindig veel interessante ideeën en mensen.

Els De Keyser, TED-vertaler Nederlands, Frans en Italiaans

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 7 | Portal:Nederlands/Quotes/7 }} Portal:Nederlands/Quotes/7

Denk aan de Gouden Eeuw van de islam. Toen werd er volop vertaald. Ze vertaalden uit het Latijn en Grieks, in het Arabisch, in het Perzisch. En dan werd het verder vertaald naar de Germaanse en Romaanse talen van Europa. Zo kwam er verlichting in het Europa van de Middeleeuwen.

—Patricia Ryan, TED Speaker, Don't insist on English!

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 8 | Portal:Nederlands/Quotes/8 }} Portal:Nederlands/Quotes/8

De grote thema's in de wereld, de interessante kwesties om op te lossen, zijn wereldomvattend wat betreft schaal en omvang wereldomvattend. Er is een mondiale dialoog nodig om tot mondiale oplossingen te komen.

— Ethan Zuckerman, TED-spreker, Luisteren naar mondiale stemmen

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 9 | Portal:Nederlands/Quotes/9 }} Portal:Nederlands/Quotes/9

Is Engels een tsunami, die andere talen wegvaagt? Niet waarschijnlijk. Engels is de tweede taal van de wereld. Je moedertaal is je leven.

—Jay Walker, TED-spreker, Over de obsessie van de wereld met Engels

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 10 | Portal:Nederlands/Quotes/10 }} Portal:Nederlands/Quotes/10

Taal is een collectieve menselijke creatie die de menselijke natuur weerspiegelt -- hoe we de werkelijkheid in begrippen vatten, hoe we relaties met elkaar aangaan. Door de eigenaardigheden en de complexiteit van taal te analyseren, kunnen we volgens mij zicht krijgen op wat ons drijft.

—Steven Pinker, TED-spreker, Over taal en denken

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 11 | Portal:Nederlands/Quotes/11 }} Portal:Nederlands/Quotes/11

Als taal echt de leidraad van onze samenwerking is, de technologie die onze soort uitvond voor het bevorderen van de vrije stroom en uitwisseling van ideeën in onze moderne wereld, dan hebben we ons een vraag te stellen. Die vraag is of we het ons in deze moderne, geglobaliseerde wereld nog kunnen veroorloven om al deze verschillende talen te hebben.

—Mark Pagel, TED-spreker, Hoe taal het mensdom transformeerde

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 12 | Portal:Nederlands/Quotes/12 }} Portal:Nederlands/Quotes/12

Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder dit ongelooflijke team van vrijwilligers: de TEDx-organisatoren die geweldige sprekers vinden, en de TED-vertalers die hard werken om hun woorden in vele talen toegankelijk te maken. De vertalers besteden gemiddeld 8 tot 10 uur aan elke vertaling. We hebben nu meer dan 20.000 vertalingen van TEDTalks in 82 talen. Ze zijn gemaakt door 6.000 vertalers. We willen jullie oprecht bedanken voor jullie werk, omdat jullie zo'n buitengewone culturele ambassadeurs zijn en omdat jullie ons helpen bij het verspreiden van ideeën.

June Cohen, Executive Producer TED Media, aan het woord op TEDGlobal 2011

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 13 | Portal:Nederlands/Quotes/13 }} Portal:Nederlands/Quotes/13

Vertalen gaat niet louter om woorden. Het gaat erom een hele cultuur begrijpelijk te maken.

Anthony Burgess, 1917-1993

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 14 | Portal:Nederlands/Quotes/14 }} Portal:Nederlands/Quotes/14

Laten we de volgende suggestie even uitproberen. Ze komt van ver. De moedertaal was geen enige taal, maar het complexe geheel van alle talen. Misschien heeft Adam dat geschenk niet gekregen, maar was het hem enkel beloofd. Misschien heeft de erfzonde zijn trage leerproces verstoord. Maar tot zijn nalatenschap aan zijn kinderen behoorde de taak om de volle heerschappij over de Toren van Babel te verwerven.

—Umberto Eco, Europa en de volmaakte taal

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 15 | Portal:Nederlands/Quotes/15 }} Portal:Nederlands/Quotes/15

Alle woorden zijn ideeën, en dus zal het tijdperk van de universele taal ooit aanbreken! Het zal de taal van de ziel zijn, voor de ziel, en ze zal alles omvatten: geuren, klanken, kleuren...

—Arthur Rimbaud, Brief aan Paul Demeny van 15 mei 1871

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 16 | Portal:Nederlands/Quotes/16 }} Portal:Nederlands/Quotes/16

De BRTN is een organisatie die 24 uur op 24 woorden en zinnen produceert. En wie taal produceert, kan het zich niet permitteren om taalzorg te reduceren tot lippendienst aan de schoonheid van het Nederlands. Daarom - en hoe komt het toch dat die gloed in mij blijft zinderen? - daarom dus zeg ik tegen ieder van u afzonderlijk en tegen de organisatie in haar geheel: blijf letten op de Nederlandse-taalwinkel. Behoud in godsnaam de kwaliteit.

Eugène Berode, taalraadsman van de Vlaamse radio (1931-2011), Afscheidsrede bij zijn pensionering, 23 mei 1996

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 17 | Portal:Nederlands/Quotes/17 }} Portal:Nederlands/Quotes/17

Groeit het Nederlands in Noord en Zuid uit elkaar? Eén enkel antwoord heb ik niet. Soms is het ja, soms is het nee, soms is het misschien. De vraag is zo complex dat ze niet met één woord beantwoord kan worden. Vraag me zeker niet of ik de taalontwikkeling erg vind. Je vraagt een bioloog ook niet of hij het erg vindt dat een poedel er anders uitziet dan een dog, al zijn het allebei honden.

Ruud Hendrickx, taalraadsman van de Vlaamse radio en Vlaams hoofdredacteur van Dale, Is het Nederlands nog één taal?

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 18 | Portal:Nederlands/Quotes/18 }} Portal:Nederlands/Quotes/18

Maar het bestaan van een beperkt aantal internationale talen hoeft nog niet te betekenen dat de kleinere zusjes verdwijnen. De oplossing zit in meertaligheid. Dat is geen uitzonderingssituatie, want meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in gebieden waar verschillende talen door elkaar gebruikt worden. Veel van die mensen beheersen ook meer dan één taal. In Suriname bijvoorbeeld, waar het Nederlands de officiële taal is, spreken de mensen gemiddeld meer dan drie talen.

—De Standaard, 21 oktober 2011, Taalbijlage, p. 8

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 19 | Portal:Nederlands/Quotes/19 }} Portal:Nederlands/Quotes/19

Het Nederlands staat volgens recente tellingen op de 42ste plaats in de wereldranglijst. Dat lijkt misschien laag, maar als je bedenkt dat er 6.500 talen in de wereld gesproken worden, dan valt dat mee: het Nederlands zit in het ene procent van de grootste talen.

—De Standaard, 21 oktober 2011, Taalbijlage, p. 8

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 20 | Portal:Nederlands/Quotes/20 }} Portal:Nederlands/Quotes/20

In 2008 stelden Franse wetenschappers een lijst voor van de ‘belangrijkste’ talen van de wereld. Zij namen onder meer deze factoren in rekening: aantal sprekers, landen waar de taal officieel is, artikelen in Wikipedia, aantal literatuurprijswinnaars, kinderaantal per vrouw, ontwikkelingsgraad, internetgebruik, aantal vertalingen van en naar de taal. Dit is het resultaat: 1. Engels, 2. Frans, 3. Spaans, 4. Duits, 5. Japans, 6. Nederlands, 7. Arabisch, 8. Zweeds, 9. Italiaans, 10. Deens

—De Standaard, 21 oktober 2011, Taalbijlage, p. 8-9

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 21 | Portal:Nederlands/Quotes/21 }} Portal:Nederlands/Quotes/21

Sinds enige tijd ben ik een geregelde bezoeker van TED. Heel praktisch is de ondertiteling. Met Engelse ondertiteling kom ik al een behoorlijk stuk ver, doch als ik "alles"wil meepakken gebruik ik Nederlands. ttz. Ik bekijk de presentatie eerst in het Engels en vervolgens met Nederlandstalige ondertitels, kwestie van mijn Engels op te krikken (een noodzaak om te communiceren met mijn Aziatische schoondochters. Ik verkies het Engels (dat ze beiden zeer goed spreken) boven Japans en Vietnamees. Iemand moet die ondertiteling wel mogelijk maken en vermits jij zo iemand bent wil ik gewoon "merci" zeggen.

—Eddy Lambrecht, TED-bezoeker, e-mail aan een Nederlandse TED-vertaler, 21 december 2011

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 22 | Portal:Nederlands/Quotes/22 }} Portal:Nederlands/Quotes/22

Verduiveld, die jezuïeten wisten altijd alles over iedereen, hadden geen geheime dienst nodig omdat ze er zelf een waren, ze hadden confraters over de hele wereld en volgden alles wat er werd gezegd in elke taal die bij de verwoesting van de toren van Babel was ontstaan.

— Umberto Eco, De begraafplaats van Praag, p. 294

{{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 23 | Portal:Nederlands/Quotes/23 }} Portal:Nederlands/Quotes/23 Template:Portal:Nederlands/Quotes/23 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 24 | Portal:Nederlands/Quotes/24 }} Portal:Nederlands/Quotes/24 Template:Portal:Nederlands/Quotes/24 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 25 | Portal:Nederlands/Quotes/25 }} Portal:Nederlands/Quotes/25 Template:Portal:Nederlands/Quotes/25 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 26 | Portal:Nederlands/Quotes/26 }} Portal:Nederlands/Quotes/26 Template:Portal:Nederlands/Quotes/26 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 27 | Portal:Nederlands/Quotes/27 }} Portal:Nederlands/Quotes/27 Template:Portal:Nederlands/Quotes/27 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 28 | Portal:Nederlands/Quotes/28 }} Portal:Nederlands/Quotes/28 Template:Portal:Nederlands/Quotes/28 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 29 | Portal:Nederlands/Quotes/29 }} Portal:Nederlands/Quotes/29 Template:Portal:Nederlands/Quotes/29 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 30 | Portal:Nederlands/Quotes/30 }} Portal:Nederlands/Quotes/30 Template:Portal:Nederlands/Quotes/30 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 31 | Portal:Nederlands/Quotes/31 }} Portal:Nederlands/Quotes/31 Template:Portal:Nederlands/Quotes/31 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 32 | Portal:Nederlands/Quotes/32 }} Portal:Nederlands/Quotes/32 Template:Portal:Nederlands/Quotes/32 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 33 | Portal:Nederlands/Quotes/33 }} Portal:Nederlands/Quotes/33 Template:Portal:Nederlands/Quotes/33 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 34 | Portal:Nederlands/Quotes/34 }} Portal:Nederlands/Quotes/34 Template:Portal:Nederlands/Quotes/34 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 35 | Portal:Nederlands/Quotes/35 }} Portal:Nederlands/Quotes/35 Template:Portal:Nederlands/Quotes/35 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 36 | Portal:Nederlands/Quotes/36 }} Portal:Nederlands/Quotes/36 Template:Portal:Nederlands/Quotes/36 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 37 | Portal:Nederlands/Quotes/37 }} Portal:Nederlands/Quotes/37 Template:Portal:Nederlands/Quotes/37 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 38 | Portal:Nederlands/Quotes/38 }} Portal:Nederlands/Quotes/38 Template:Portal:Nederlands/Quotes/38 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 39 | Portal:Nederlands/Quotes/39 }} Portal:Nederlands/Quotes/39 Template:Portal:Nederlands/Quotes/39 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 40 | Portal:Nederlands/Quotes/40 }} Portal:Nederlands/Quotes/40 Template:Portal:Nederlands/Quotes/40 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 41 | Portal:Nederlands/Quotes/41 }} Portal:Nederlands/Quotes/41 Template:Portal:Nederlands/Quotes/41 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 42 | Portal:Nederlands/Quotes/42 }} Portal:Nederlands/Quotes/42 Template:Portal:Nederlands/Quotes/42 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 43 | Portal:Nederlands/Quotes/43 }} Portal:Nederlands/Quotes/43 Template:Portal:Nederlands/Quotes/43 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 44 | Portal:Nederlands/Quotes/44 }} Portal:Nederlands/Quotes/44 Template:Portal:Nederlands/Quotes/44 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 45 | Portal:Nederlands/Quotes/45 }} Portal:Nederlands/Quotes/45 Template:Portal:Nederlands/Quotes/45 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 46 | Portal:Nederlands/Quotes/46 }} Portal:Nederlands/Quotes/46 Template:Portal:Nederlands/Quotes/46 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 47 | Portal:Nederlands/Quotes/47 }} Portal:Nederlands/Quotes/47 Template:Portal:Nederlands/Quotes/47 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 48 | Portal:Nederlands/Quotes/48 }} Portal:Nederlands/Quotes/48 Template:Portal:Nederlands/Quotes/48 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 49 | Portal:Nederlands/Quotes/49 }} Portal:Nederlands/Quotes/49 Template:Portal:Nederlands/Quotes/49 {{../box-footer|}}

{{../box-header|Portal:Nederlands/Quotes 50 | Portal:Nederlands/Quotes/50 }} Portal:Nederlands/Quotes/50 Template:Portal:Nederlands/Quotes/50 {{../box-footer|}}