Interpunkcija

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Zarez

 • piše se u nabrajanju koje se završava (ili ne završava) veznikom:
  Dobro uspevaju žito, kukuruz, soja i suncokret.
 • zarez se ne piše ispred sastavnih i rastavnih veznika i i ili (Uzmi blok i bojice), ali se može pisati ispred veznika ni, niti, ako se taj deo naglašava
  (Ne diraj ni blok, ni bojice.)
 • zarezom se odvajaju naporedni delovi rečenice ako nisu povezani veznikom:
  Bilo je lepo vreme, bez vetra
 • piše se ispred veznika u nabrajanju ako se naglašava:
  Donela je i pogaču, i mesa, i vina, i kolača.
 • piše se ispred suprotnih veznika (a, ali, nego, već, a kamoli, ali nikako, a pogotovo):
  Tebe sam se zaželela, a ne njega.
 • vokativ se odvaja zarezom:
  Jovane, pročitaj zadatak. Pročitaj, Jovane, zadatak! Pročitaj zadatak, Jovane!
 • ne piše se iza uzvika o:
  O duše, o mila seni!
 • upotreba zareza uz različite rečce i izraze zavisi od njihovog položaja u rečenici; obavezno se iza njih piše zarez, ako bi se bez njega promenio smisao rečenice:
  To je, istina, sasvim na svom mestu. Oni će, sigurno, doći.
 • iza reči možda, valjda, verovatno, ipak, upotreba zareza je stilski uslovljena; ako se želi naglašavanje, piše se zarez:
  To je, možda, dobar potez.
 • zarez se ne piše iza rečce pak jer je ona po pravilu nenaglašena:
  Ona je pak sve odmah shvatila.
 • zarezom se odvaja apozicija:
  Ovo je Bobica, moj pas ljubimac.
 • titule i nazivi zvanja kada dođu iza imena odvajaju se zarezom:
  Zmaj, dečiji pesnik, ostavio nam je neprocenjivo blago.
 • ali se ispred imena ne piše zarez:
  Dečiji pesnik Zmaj ostavio nam je neprocenjivo blago.
 • zarezom se odvajaju naporedne (nezavisne) rečenice u složenoj rečenici ako nemaju veznik:
  Otvorila je prozor, zalila cveće i pokupila uvele cvetove.
 • ako naporedne (nezavisne) rečenice imaju veznik, ispred njega se ne piše zarez u sastavnom i rastavnom odnosu rečenica (izuzev po slobodnoj proceni ako su rečenice razvijenije):
  Ili kupi alat ili ostavi zanat.
 • piše se u suprotnom, isključnom i zaključnom odnosu nezavisno složene rečenice:
  Zvali smo ih, ali nisu došli.
 • obavezno se piše zarez ako je zavisna rečenica ispred glavne (inverzija):
  Kada mi ne možeš pomoći, nemoj mi odmagati.
 • umetnute zavisne rečenice najčešće su odnosne, tako da će se zarez pisati ako je umetnuta rečenica apozitivnog karaktera:
  U Novom Sadu, gradu koji je na obali Dunava, izgrađuju se mostovi.
 • glagolski prilozi koji stoje na početku rečenice obavezno se odvajaju zarezom:
  Sedeći u parku, posmatrao sam dečiju igru.

Zarez u uzročnim rečenicama

(sa jer, zato što, pošto…), važi i za ostale zavisne rečenice s priloškim značenjem:

Ako je u celoj (komunikativnoj) rečenici fokus na informaciji iz zavisne rečenice, onda ne ide zarez, a ako se zavisnom rečenicom daje dodatna informacija, ide:

— Zašto nisi bio u školi? — Nisam mogao da dođem jer sam bio u bolnici. (poznata informacija + nova inf.)

— Jesi li bio juče u školi? — Nisam mogao da dođem, jer sam bio u bolnici. (nova informacija + dodatna inf.)

Ukratko: zavisi od govornika šta želi da naglasi.

Navodnici

 • Navodnici se koriste u upravnom govoru (tuđe reči zapisane tačno onako kako ih je neko izgovorio).
  Postoje 3 oblika upravnog govora.
  Prvi oblik
  Milica mi je rekla: "Molim te, dođi sutra."
  Drugi oblik
  "Molim te, dođi sutra", reče mi Milica.
  Treći oblik
  "Sutra ćemo", reče mi Milica, "da učimo zajedno."
 • Navodnici mogu izostati ako je za tekst rečima ukazano da je tuđi:
  Čovek bez slobode je kao riba bez vode – kaže narod.
 • Navodnicima se označava tekst koji treba shvatiti kao ironičan stav pisca:
  On je "pametan".
 • navodnicima se obeležavaju naslovi dela, ustanova, publikacija, objekata (ako to ime ima i drugo značenje):
  Radi u "Zastavi".
 • Navodnici se mogu izostaviti ako se iz rečenice tačno zna na šta se odnosi naziv:
  Ja čitam Dnevnik, a ti Politiku.