Ghid pentru traducerea subtitlurilor în română

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Acest ghid le este destinat celor care se oferă să traducă în română subtitluri pentru conferințele TED. Deși aceste traduceri se fac în regim de voluntariat, calitatea subtitlurilor românești trebuie să fie foarte înaltă, compatibilă cu a prezentărilor înseși. Nu uitați că traducem subtitluri de dragul celor care au nevoie de ele, pentru ca și ei să aibă acces la ideile pe care TED le consideră demne de a fi răspîndite.

Exemplele folosite pentru ilustrare sînt pentru cazul în care limba originalului este engleza, cazul cel mai frecvent la TED. Sfaturile sînt totuși valabile indiferent din ce limbă se face traducerea.

Proces

După ce o prezentare a trecut prin transcriere — crearea de subtitluri în limba originală — poate începe traducerea. Aceasta are trei etape: traducerea propriu-zisă, revizia și aprobarea. Subtitlurile traduse sînt publicate la TED.com și la YouTube.com numai după aprobare. Ele sînt totuși disponibile la Amara.org și în stadiile intermediare, cîte o versiune la fiecare salvare.

Eventualele greșeli din subtitluri pot fi corectate și după publicare. Pentru aceasta puteți lua legătura cu un coordonator pentru limba română. Lista coordonatorilor pentru toate limbile și paginile unde pot fi contactați se găsește aici. Cînd semnalați o greșeală precizați minutul și secunda subtitlului în cauză și ce înlocuire propuneți.

Înainte de a traduce

Angajați-vă să faceți o traducere numai dacă credeți că aveți cunoștințele, talentul, instrumentele și timpul de care e nevoie.

O traducere de calitate poate fi făcută numai de cineva care cunoaște foarte bine limba sursă, cunoaște excelent limba țintă — inclusiv subtilități de stilistică, terminologie, gramatică și ortografie — și are competențe în domeniul de care ține subiectul prezentării. Vă recomandăm să alegeți pentru traducere numai prezentări pe care le-ați văzut deja integral și le-ați înțeles foarte bine, în domenii care vă sînt suficient de familiare.

Pentru a traduce o prezentare TED de durată medie (cca 15 minute) în general e nevoie de cîteva ore bune, chiar mai mult pentru cele care necesită documentare, conțin versuri sau prezintă alte dificultăți. Amara vă acordă un termen de 30 de zile pentru încheierea traducerii. Puteți renunța pe parcurs și lăsa alt traducător să preia sarcina.

Traducere

Subtitlurile traduse trebuie să transmită în primul rînd aceleași informații ca originalul, dar ideal și aceleași nuanțe și conotații, iar aluziile și referințele culturale e de preferat să nu se piardă.

Înțelegerea originalului

Folosiți dicționare bilingve și dicționare explicative sau de sinonime atît pentru limba sursă cît și pentru limba destinație. Dacă nu înțelegeți sensul din original, căutați termenul sau expresia pe internet sau întrebați.

Prieteni falși. Nu cădeți în capcana cuvintelor străine care seamănă cu cuvinte românești și chiar se înrudesc cu ele, dar care au de fapt sensuri diferite. De exemplu, englezescul cafeteria nu e echivalent cu cofetărie, ci cu cantină, iar gas uneori înseamnă într-adevăr gaz, dar alteori benzină.

Exprimarea în română

În traducere păstrați cît mai mult din stilul oral al prezentării. Nu folosiți exprimări livrești, proprii numai limbii scrise, decît în măsura în care ele apar și în original. Puneți-vă în locul vorbitorului și imaginați-vă că faceți aceeași prezentare în același stil în română, în fața unui public din România.

Adesea vorbitorii folosesc cuvinte fără încărcătură semantică și ticuri verbale, de exemplu în engleză you see, it turns out, basically, uneori very, in fact, anyway etc., sau își încep frecvent frazele cu cuvinte de umplutură ca well, and, so, now. Ignorați aceste cuvinte, cu excepția cazurilor în care ele sînt folosite cu un sens clar. De asemenea ignorați bîlbele și repetițiile, mai puțin cele care servesc la ceva.

Traducerea de subtitluri se deosebește de alte traduceri prin necesitatea conciziei, mai ales dacă vorbitorul are un debit verbal mare. Dați prioritate exprimărilor românești scurte, de exemplu:

 • estee (cu unele excepții rare, de exemplu pentru emfază sau la întreruperi)
 • aceastaasta (unde e acceptabil și în limba îngrijită)
 • astăziazi
 • atunci cîndcînd
 • cu 10 ani în urmăacum 10 ani
 • în imagine puteți vedeaîn imagine vedeți
 • putem să mergemputem merge
 • Haideți să spunem căSă spunem că
 • care se referă lareferitor la, privind
 • ceea ce am văzutce am văzut
 • Aceasta este probabil adevărat.Probabil e adevărat.
 • unul dintre obiecteunul din obiecte, un obiect

Folosiți fără teamă formele contrase ale cuvintelor acolo unde așa procedăm în exprimarea orală firească:

 • nu avemn-avem
 • să îl aducăsă-l aducă
 • îmi era frigmi-era frig

Tot pentru a scurta timpul de citire preferați nominativul și acuzativul și evitați genitivul și dativul, mai ales în succesiune. De exemplu, în loc de eșecul prevederii momentului, amplorii și severității crizei spuneți mai bine eșec în a prevedea momentul, amploarea și severitatea crizei.

Exprimarea trebuie să sune natural în română, fără a copia structurile sintactice, corespondența timpurilor, topica sau expresiile din original. Exemple:

 • the third largest city se traduce al treilea oraș după mărime, nu al treilea cel mai mare oraș
 • I thought I was the best se traduce Credeam că sînt cel mai bun, nu Credeam că eram cel mai bun
 • He knows where the sound comes from se traduce Știe de unde vine sunetul, nu Știe de unde sunetul vine
 • What exactly does that mean? se traduce Ce anume înseamnă asta?, nu Ce exact înseamnă asta?

Trebuie evitate barbarismele inutile, pentru noțiuni care au deja o denumire românească încetățenită. Folosiți de exemplu portar și nu goalkeeper, a candida și nu a aplica.

Terminologie. Termenii de specialitate trebuie să fie cei preferați în publicațiile românești din domeniul respectiv. Ei se pot găsi în general în dicționare de profil. Adesea Wikipedia are despre noțiunile respective articole atît în limba sursă cît și în română; dacă articolul românesc lipsește, uneori vă puteți inspira din articolele corespunzătoare din alte limbi romanice. Pentru unele domenii particulare există glosare pe internet, de exemplu pentru informatică puteți căuta în glosarul de la i18n.ro sau cel de la Microsoft.

Cacofonii. Mulți români consideră cacofoniile ca fiind greșeli gramaticale și că deci trebuie evitate cu orice preț, cu excepția unora „acceptate” de o autoritate a limbii sau alta. Deși astfel de opinii sînt greșite, e drept totuși că secvențele sonore cacofonice sînt neplăcute și că pot reduce din viteza de citire prin devierea atenției. Acolo unde cacofoniile se pot evita printr-o reformulare (care să nu fie artificială sau să producă greșeli gramaticale propriu-zise) e bine să fie evitate. Unde nu se poate evita cacofonia, lăsați-o așa. Fondul e mai important decît estetica formei.

Adaptare

Unități de măsură. Mărimile exprimate în unități anglo-americane sau altele cu care românii nu sînt obișnuiți – mile, °F, livre etc. – trebuie convertite la sistemul metric pentru mai ușoara înțelegere. Puteți face conversia folosind Google, de exemplu căutați „100 F in C” pentru a converti 100°F în grade Celsius. La conversie trebuie păstrat nivelul de precizie din original, ținînd cont de context. De exemplu, three miles nu trebuie adaptat la 4828 m, ci probabil la 5 km. Conversia nu se face dacă mărimea are sens doar lăsată ca atare (de exemplu mile run, proba de o milă) sau dacă și în România se folosește aceeași unitate de măsură (de exemplu two-inch pipe, țeavă de doi țoli).

Versuri, jocuri de cuvinte, proverbe. Versurile rimate e bine să fie traduse tot în versuri rimate, în măsura posibilului. Glumele, jocurile de cuvinte și cuvintele inventate ad hoc trebuie adaptate așa încît să aibă sens în română. Proverbele, zicătorile și celelalte expresii idiomatice trebuie traduse pe cît posibil folosind expresii echivalente românești la fel de expresive.

Politețe. Diferite limbi și culturi au sisteme diferite de politețe și formalitate. Formulați traducerea așa încît să se potrivească cel mai bine în context. De exemplu, în limba și cultura română, vorbitorul folosește de obicei pluralul de politețe față de public, iar la un interviu partenerii de dialog uneori convin să se tutuiască, dar de multe ori nu. Folosiți atît indiciile din original cît și normele românești de comportament pentru a stabili nivelul de politețe din traducere. Nevoia de concizie poate fi uneori un criteriu decisiv.

Dacă o persoană, o instituție, un eveniment etc. sînt bine cunoscute de publicul care urmărește prezentarea originală dar nu și în România, încercați să compensați în traducere lipsa de informație prin completări. Exemplu: He used to work at Walmart se poate traduce ca Lucra la un magazin Walmart.

Pentru titlurile de cărți, filme etc. verificați dacă au fost publicate deja în traducere românească. Dacă da, folosiți titlul românesc publicat. Dacă nu, încercați o traducere nu excesiv de creativă sau lăsați titlul în original.

Nu adăugați paranteze cu note ale traducătorului decît dacă e neapărat nevoie.

Ambiguități. Uneori se întîmplă ca o ambiguitate din original să nu poată fi convertită într-o ambiguitate similară în română. În astfel de cazuri e nevoie de documentare. De exemplu:

 • Uneori din original nu se înțelege care e sexul unei persoane menționate, dar în traducere poate fi nevoie de un pronume ca el sau ea, un adjectiv, un participiu sau alt cuvînt care diferă după gen (de exemplu a se însura / a se mărita). Căutați informația și alegeți cuvintele potrivite. Atenție, multe prenume folosite în alte culturi sînt ambigue în acest sens, de exemplu Alex în engleză sau Dominique în franceză pot aparține la fel de bine unui bărbat sau unei femei.
 • Din original e posibil să nu se înțeleagă dacă o persoană menționată mai e în viață sau a murit, în timp ce în traducere uneori această informație reiese din timpul verbelor folosite. Este valabil și pentru cazurile cînd un partid mai este sau nu la putere, o persoană mai are sau doar a avut o funcție etc. Aflați cum stăteau lucrurile în momentul prezentării și formulați traducerea corespunzător.
 • Unele cuvinte din original sînt prin natura lor ambigue, de exemplu în engleză president poate însemna președintele unei țări, rectorul unei universități, directorul unei companii etc. Pentru traducere aflați ce anume conducea president Smith, de exemplu, și alegeți echivalentul românesc potrivit. La fel se pune problema și cu alte cuvinte care în română se traduc diferit în funcție de sens. Exemple tot din engleză: free (gratuit sau liber), tooth (dinte sau măsea), river (rîu sau fluviu), hat (pălărie sau căciulă).

Redactare

Diacritice. Mai apar încă unele traduceri scrise fără diacritice. Este categoric inacceptabil. În prezent nu mai există nici o justificare pentru a scrie mai întîi un text fără diacritice și a le adăuga ulterior, procedeu care consumă mult mai mult timp și efort decît scrierea de la bun început cu diacritice. Dacă nu aveți deja calculatorul configurat pentru tastatura românească (indiferent dacă tastele sînt sau nu inscripționate fizic cu litere românești), găsiți pe internet numeroase sfaturi tehnice, de exemplu la Wikipedia. De regulă traducerile scrise fără diacritice sînt respinse de revizor și se întorc la traducător.

Pentru literele ș Ș ț Ț se preferă variantele standard, cu virgule, nu cu sedile. În prezent au rămas extrem de puține — și se împuținează pe zi ce trece — calculatoarele și dispozitivele care să nu le poată afișa corect.

Norma ortografică. Potrivit cu realitatea scrisului românesc actual, în traduceri se poate folosi fie norma ortografică cu â și sunt, fie cea cu î și sînt, la alegerea traducătorului. Pentru a evita conflictele inutile, e de preferat ca revizorul să respecte opțiunea traducătorului și să nu comute textul de la o grafie la alta, în afară de cazurile extreme în care traducerea e irecuperabilă și trebuie rescrisă de la zero; atunci revizorul își poate alege grafia preferată.

Puneți majuscule după regulile românești. De exemplu, nu scrieți sportivul Chinez, luna Aprilie, Pe Aripile Vîntului etc.

Numele și toponimele străine trebuie scrise așa cum apar ele de obicei în textele românești. Exemple: Dostoievski, Pitagora, Köln, Marsilia (nu Dostoyevsky, Pythagoras, Cologne, Marseille).

Pentru a evita greșelile de tastare vă puteți instala în navigatorul de internet folosit un corector ortografic pentru limba română. Acesta nu detectează chiar toate greșelile, dar vă semnalează o bună parte din ele.

Numere. De regulă în scrisul îngrijit numerele întregi de la 1 la 10 se scriu cu litere, dar subtitlurile se citesc mai ușor dacă le scriem cu cifre, mai ales dacă reprezintă etichete sau dacă apar în intervale: capitolul 7, ora 10, veche de 3–4 ani. Acolo unde exprimă o cantitate se scriu totuși cu litere, dar nu și dacă sînt însoțite de unități de măsură: primele două ediții, avea patru copii, dar 7 kg, 10 cm. Secolele se scriu sub forma secolul al XIX-lea sau secolul XIX, nu secolul 19. Partea fracționară a unui număr se separă de partea întreagă prin virgula zecimală: 10,5 % și nu 10.5 %. Grupurile de trei cifre se separă cu spațiu sau punct, de exemplu 50 000 de ani sau 50.000 de ani; numerele de patru cifre se lasă neseparate: 1000, nu 1 000. Multiplii mari se citesc mai ușor dacă sînt scriși în cuvinte, de exemplu 10 miliarde în loc de 10 000 000 000.

Punctuație

Punctuația se pune după regulile românești, care adesea diferă de regulile din limba originalului.

Folosiți virgule numai acolo unde ajută la înțelegerea mai ușoară a textului, fără a face excese. În general textul e mai ușor de citit dacă se omit virgulele opționale. Comparați:

Dar, în opinia mea, e corect
ce a afirmat, anul trecut, președintele.
Dar în opinia mea e corect
ce a afirmat anul trecut președintele.

Ghilimelele standard sînt cele de forma 99 jos și 99 sus, care se găsesc în configurația de tastatură românească: „exemplu”. Pentru citatele din interiorul unui citat se utilizează ghilimelele unghiulare zise franțuzești, disponibile și ele la tastatură: „un «alt» exemplu”.

Nu puneți spațiu înainte de virgulă și nici pe partea interioară a ghilimelelor și a parantezelor. Dacă optați pentru spațiu înainte de semnul întrebării sau al exclamării, variantă adoptată în subtitrările din filmele românești, fiți consecvenți pe tot parcursul traducerii. În subtitrările de tip TED va fi preferată absența acestui spațiu din cauza strictei limitări a numărului de caractere permis în fiecare rînd. Exemple de spațiere recomandată: Unde? Aici! Am spus „aici”. (Aplauze)

E recomandabil să evitați liniile de pauză cînd construcția incidentă respectivă ocupă mai multe subtitluri.

Folosiți puncte de suspensie (...) pentru fraze lăsate neterminate. La unii vorbitori totuși astfel de fraze incomplete sînt foarte numeroase și apariția prea frecventă a punctelor de suspensie poate deranja, caz în care e preferabil să încercați să completați fragmentele de frază sau să le combinați între ele pentru a crea fraze cît mai inteligibile. Atenție: în punctuația englezească în locul punctelor de suspensie se folosește de obicei linia de pauză (—, adesea scrisă ca două cratime --); în traducere folosiți punctele de suspensie românești.

Simboluri

Simbolurile pe care nu le puteți introduce de la tastatură le puteți păstra într-un fișier text pe care să-l țineți deschis în timpul redactării. Iată o astfel de colecție de simboluri:

Simbol Denumire în Unicode Utilizare Exemple
en dash intervale, rute 25–30 kg, autostrada București–Pitești
em dash linie de pauză Osul — la început numai plesnit — s-a crăpat de tot.
horizontal bar linie de dialog ― Da, știu.
eighth note marcarea pasajelor cîntate ♪ Du-mă acasă, măi tramvai! ♪
„ ” double low-9 quotation mark
right double quotation mark
citare, titlu, ironie „Noi vrem pămînt!” a spus poetul.
L-a „vindecat” cu un glonț.
« » left-pointing double angle quotation mark
right-pointing double angle quotation mark
citare în citare articolul „«Constituționalul» poet” de Ion Luca Caragiale
° degree sign grade unghiulare, de temperatură etc. un unghi de 45°, la 100 °C
² ³ superscript two
superscript three
ridicare la pătrat, la cub 1 km², 1000 cm³
per mille sign la mie o concentrație de 5‰
± plus-minus sign plus-minus, abateri de la o valoare 100±3 m

Caractere cursive, aldine, subliniate

În subtitluri puteți folosi caractere cursive (italice), marcînd bucata respectivă de text cu cîte un asterisc la început și la sfîrșit. De exemplu, pentru a afișa textul Luceafărul scrieți *Luceafărul*. Cursivele se folosesc pentru a indica:

 • titluri de cărți, periodice, filme, opere de artă etc.: opera Nabucco a lui Verdi, romanul Ion;
 • cuvinte sau litere despre care se vorbește: substantivul pisică, primul m din cuvînt;
 • cuvinte în altă limbă: argument ad hominem, capitalism avant la lettre, celebrul său Gedankenexperiment
 • cuvinte foarte importante, pronunțate cu multă emfază: mi-au luat tot din casă;
 • nume latine de specii biologice: Canis familiaris, Malus domestica;
 • simboluri: necunoscuta x, energia E.

În mod similar se pot scrie caractere aldine (bold), folosind două asteriscuri la început și două la sfîrșit, și caractere subliniate, folosind cîte un underscore _ de o parte și de alta a textului. Caracterele aldine și cele subliniate sînt însă de mică utilitate în subtitlurile pentru TED.

În cazul subtitlurilor afișate la YouTube.com, în prezent informația despre caracterele cursive etc. este ignorată și deci literele se afișează drept. În acest caz e mai bine să folosiți în loc ghilimele sau majuscule, sau să nu marcați deloc textul, după caz.

Subtitluri

Lungimea rîndurilor

Nu depășiți dimensiunea de 42 caractere pe rînd, altfel apar probleme de afișare pe unele dispozitive sau în unele programe. Dacă nu vă ajunge un rînd, creați cel mult încă unul (cu Shift+Enter). Dacă nici așa nu vă ajunge spațiul, creați un subtitlu nou.

Divizarea subtitlurilor în rînduri trebuie făcută în așa fel încît cele două rînduri să aibă dimensiuni oarecum egale, dar mai important e să nu se rupă grupurile sintactice unitare: prepoziție + substantiv, substantiv + adjectiv, verb copulativ + nume predicativ, conjuncție + subordonată etc. Exemplu:

Gîndiți-vă, copiii care încep școala acum
vor ieși la pensie prin 2065.

La fel, la divizarea frazelor lungi în subtitluri succesive trebuie păstrate împreună unitățile cu coeziune de sens. De exemplu, în loc de

De atunci au apărut tehnologii moderne
care au transformat radical
modul în care lucrează biologii pe teren.

divizați mai bine astfel:

De atunci au apărut tehnologii moderne
care au transformat radical
modul în care lucrează biologii pe teren.

Schimbarea divizării necesită resincronizarea subtitlurilor cu vocea prezentatorului.

Viteza de citire

Nu depășiți viteza maximă de 21 caractere pe secundă. Chiar și vitezele între 15 și 20 sînt puțin cam mari, mai ales dacă subtitlurile conțin termeni tehnici sau nume.

Dacă viteza vorbirii e mare, în traducere se poate renunța la unele părți neimportante, păstrînd numai informațiile esențiale.

Pentru reducerea vitezei de citire părțile cu viteză mare se pot uni cu părțile mai lente prin recombinarea subtitlurilor și resincronizare.

Pe de altă parte, dacă un subtitlu lung se afișează prea mult pe ecran, e de preferat divizarea lui în două-trei subtitluri. Durata maximă acceptabilă pentru orice subtitlu este de 7 secunde.

Subtitlurile traduse sînt destinate atît celor care nu știu deloc limba originalului cît și celor care o știu mai mult sau mai puțin. Pentru cei din urmă, momentul în care apare o informație tradusă în subtitlu e bine să coincidă pe cît posibil cu momentul în care e rostită acea informație. Decalajele mari sînt deranjante mai ales pentru spectatorii care cunosc măcar puțin limba originalului și care uneori află informația prea devreme sau așteaptă prea mult să apară în traducere, dar uneori și pentru cei care nu cunosc limba originalului, dacă apar nepotriviri între traducere și intonația, gesturile sau expresia vorbitorului.

Indicii pentru persoanele cu auz slab

Subtitlurile trebuie să amelioreze experiența persoanelor cu probleme de auz. Pentru aceasta se dau indicii privind reacțiile sonore ale publicului sau alte sunete din sală, în măsura în care sînt relevante pentru spectator, de exemplu aplauze, rîsete, muzică, voci înregistrate, răspunsuri din public etc. Astfel de elemente se indică în paranteze rotunde, cu prima literă majusculă și fără punct final:

(Aplauze)
(Rîsete)
(Muzică)

Aplauzele și rîsetele se indică numai dacă sînt semnificative. Aplauzele dinainte de începutul prezentării nu se indică.

Cînd vorbesc două sau mai multe persoane, la fiecare schimbare a vorbitorului se indică numele acestuia, prin inițiale. Este valabil atît la dialoguri și la prezentări sub formă de interviu, cît și la secvențele audio sau video redate în sală. De exemplu, într-un dialog dintre Charlie Rose și Larry Page subtitlurile pot apărea așa:

CR: Dar la ce nivel s-a ajuns acum?
LP: Nivelul actual constă în detectarea [...]

Cînd prezentarea conține secvențe cîntate, subtitlurile în cauză se marchează cu simbolul ♪ la începutul și la sfîrșitul subtitlului, separat de text cu un spațiu.

♪ Toți trăim într-un galben submarin ♪

Sfaturi specifice TED

Denumirea TED și numele conferințelor din seria TEDx nu se traduc. De exemplu, denumirea TEDxLondon trebuie lăsată așa, nu schimbată în TEDxLondra.

Sfaturi specifice pentru revizori

În timp ce oricine își poate încerca talentul făcînd o traducere, uneori de o calitate care lasă mult de dorit, de la revizori se așteaptă un nivel comparabil cu al traducerilor făcute de profesioniști. Nu vă angajați la a face o revizie decît dacă stăpîniți foarte bine limba română (gramatică, ortografie, punctuație, vocabular etc.) și aveți destulă experiență pentru o interpretare artistică sau formulare științifică corectă acolo unde este cazul. Există un minim de 4–5 traduceri recomandat pentru a învăța din corectura făcută, deși acest prag nu este întotdeauna suficient pentru a face o revizie bună.

După ce traduceți

După ce terminați traducerea e bine s-o vedeți cel puțin o dată cu sonorul oprit, pentru a vă pune în postura celor care nu înțeleg deloc limba prezentării sau a celor care nu aud bine. O alternativă similară este de a vă citi traducerea în text. Acest ultim stadiu de verificare surprinde cel mai bine exprimările nefirești în limba română.

Resurse

Ghiduri TED

Dicționare monolingve

 • Dexonline: colecție de dicționare pentru limba română
 • Dictionary.com: colecție de dicționare pentru limba engleză
 • Thesaurus.com: dicționar de sinonime pentru limba engleză

Dicționare bilingve și multilingve

 • Five o'Clock: dicționar englez-român și român-englez
 • Wiktionary: dicționar multilingv compilat de voluntari
 • WordReference.com: colecție de dicționare bilingve, inclusiv între română și engleză
 • Hallo.ro: colecție de dicționare bilingve, inclusiv între română și engleză
 • Linguee.com: eșantioane de traducere, cu cuvinte și expresii în context

Despre redactare în limba română

Despre traduceri

 • George Pruteanu, „Traduceri”, despre gafe ale traducătorilor români de carte și film