Coordinator-tools

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Základem pro rychlou orientaci ve videích je sada nástrojů vytvořená japonským kolegou Yasushi Aoki, Amaratools.

Přehled fronty revidovaných videí