Το τελικό ν

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Το τελικό ν

Διατήρηση και παράλειψη του τελικού ν ανά περίπτωση

Σε μερικές λέξεις, άλλοτε φυλάγεται το τελικό ν και άλλοτε χάνεται. Αυτές είναι:

  • τα θηλυκά την, στην και αυτήν
  • τα δεν και μην

Κρατούν το τελικό ν, όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από σύμφωνο στιγμιαία ( κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ ) ή διπλό ( ξ, ψ ). Πριν από όλα τα άλλα γράμματα, το τελικό ν παραλείπεται.


Διατήρηση του τελικού ν πάντοτε

Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη τροποποίηση των επίσημων κανόνων (Σχολική Γραμματική του 2008), ο παραπάνω κανόνας δεν εφαρμόζεται πια στα αρσενικά άρθρα και αντωνυμίες. Δηλαδή, τα τον, στον, αυτόν και έναν διατηρούν πάντα το τελικό ν. Αντίστοιχα, διατηρεί πάντα το τελικό ν και το σαν.


Επιγραμματικά:

Διατηρούν πάντοτε το τελικό ν τα:

τον στον έναν σαν αυτόν τον	

Διατηρούν ή χάνουν ανά περίπτωση το τελικό ν τα:

την στην δεν μην  αυτήν


Σημείωση

Έχει επίσης προταθεί το δεν να γράφεται πάντοτε με ν, για να διακρίνεται από τον σύνδεσμο δε. Η πρόταση αυτή δεν έχει ενσωματωθεί επίσημα.


Περισσότερα στο http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B9_%28%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29&veaction=edit&vesection=3