Γενικά

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Καλωσήρθατε στην ομάδα εθελοντών μεταφραστών και διορθωτών του TED OTP! Σας ευχαριστούμε για τη διάθεση να προσφέρετε το χρόνο και τις γνώσεις σας.

Η μετάφραση και η διόρθωση υποτίτλων στο OTP ακολουθεί, φυσικά, τους γραμματικούς, συντακτικούς και ορθογραφικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν, επίσης, κατευθυντήριες γραμμές για το ύφος της γλώσσας, τη μεταγραφή ονομάτων, τη χρήση σημείων στίξης κ.ο.κ. Οι τελευταίες τηρούν τους παραπάνω κανόνες, αλλά σκοπό έχουν να δημιουργήσουν υπότιτλους ευανάγνωστους, με γλώσσα και μορφή συνεπή και προσιτή στον αναγνώστη τους.

Έχετε, επίσης, υπόψη σας τους περιορισμούς των υποτίτλων: Όπως σας συμβουλεύει και η πλατφόρμα του Amara, υπάρχει συγκεκριμένος μέγιστος επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων ανά σειρά υποτίτλων, όπως και χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο (reading rate), με σκοπό να προλαβαίνει ο θεατής της ομιλίας να τους διαβάσει.