Αρχαΐζουσες φράσεις και ορθογραφία τους

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Φράσεις που έχουν διατηρηθεί αυτούσιες από την καθαρεύουσα ή/και την Αρχαία Ελληνική είναι συχνά προβληματικές στην ορθογραφία τους, καθώς διατηρούν την αρχική τους ορθογραφία, σύνταξη και τονισμό.

Η παρακάτω ορθογραφία ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που η φράση αναπαράγεται αυτούσια. Άλλες φράσεις, εμπνευσμένων από τις φράσεις αυτές, ακολουθούν τους κανόνες της δημοτικής, πχ. Το πτώμα βρίσκεται σε αποσύνθεση.

Σε γενικές γραμμές, στο TED OTP προτιμάμε τη χρήση των αντιστοίχων τους στη δημοτική, με σκοπό την αμεσότητα και τη φυσικότητα της γλώσσας. Επιλέγουμε τέτοιες φράσεις κυρίως όταν το νεοελληνικό αντίστοιχό τους δεν καλύπτει πλήρως το νόημα ή και το ύφος του ομιλητή, ή/και δεν είναι συνηθισμένο - δεν τις χρησιμοποιούμε κατά κόρον.


 • δόξα πατρί (αλλά το δοξαπατρί = το μέτωπο)
 • δόξα σοι
 • δόξα τω Θεώ
 • δυνάμει, εν δυνάμει
 • ελαφρά τη καρδία
 • ελλείψει = λόγω έλλειψης
 • εκ φύσεως, φύσει = από τη φύση του, λόγω της φύσης του
 • εν αγνοία
 • εν αδίκω, εν δικαίω
 • εν αμφιβόλω
 • εν ανάγκη
 • εν αντιθέσει (προς)
 • εν αποσυνθέσει
 • εν αρχή
 • εν τέλει, εντέλει
 • εν βρασμώ ψυχής
 • εν γνώσει
 • εν ενεργεία
 • εν περιπτώσει
 • εν ζωή = στη ζωή, ζωντανός/η/ο
 • εν θερμώ, εν ψυχρώ
 • εν ισχύι = ισχύον, σε ισχύ/εφαρμογή
 • εν κενώ
 • εν καιρώ
 • εν κινήσει
 • εν λευκώ = χωρίς περιορισμούς
 • εν οίκω
 • εν πάση περιπτώσει
 • εν πλω
 • εν συνεχεία
 • εν συντομία
 • εν τούτοις
 • εν χορώ = όλοι μαζί, με μια φωνή
 • επ' αμοιβή = όχι δωρεάν
 • επί πτυχίω = στο πτυχίο (χωρίς να το έχει πάρει ακόμα)
 • ιδία ευθύνη, ιδία βούληση = με δική σου ευθύνη, με δική σου βούληση
 • κόποις = με κόπους
 • λόγω = εξαιτίας
 • μέσω = διαμέσου, με τη βοήθεια
 • ονόματι = με το όνομα, που ονομάζεται *αλλά εν ονόματι = στο όνομα, βάσει
 • πεζή = με τα πόδια
 • τοις εκατό, τοις χιλίοις
 • τοις μετρητοίς = σε μετρητά, κυριολεκτικά (όχι επί πιστώσει)