"Ως" και "σαν"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Το ως χρησιμοποιείται για να αποδώσει κυριολεκτική ιδιότητα: Η Κατερίνα, ως γυναίκα, προσβλήθηκε από το σεξιστικό σχόλιο.

- Όταν δεν πρόκειται για ιδιότητα με περιοριστική σημασία αλλά για κατάσταση, το ως περιττεύει: Η Ελλάδα ανακηρύχθηκε επίσημα μέλος [όχι "ως μέλος"] του ΟΗΕ. ΑΛΛΑ Η Ελλάδα ως μέλος του ΟΗΕ...

Το σαν χρησιμοποιείται για να αποδώσει την παρομοίωση: Όταν τέλειωσε το φαγητό ένιωθε σαν γουρούνι.


Όταν έχουμε αιτία ή αιτιολογική σχέση χρησιμοποιείται είτε το ένα είτε το άλλο.

Στο TED συστήνουμε τη χρήση του σαν εκτός των περιπτώσεων της αποκλειστικής χρήσης του ως (κυριολεκτική ιδιότητα), για πιο άμεσο και λιγότερο πομπώδη λόγο.


--προτεινόμενο ανάγνωσμα μέχρι να βελτιωθεί η σελίδα: http://yannisharis.blogspot.gr/2007/05/66.html--