Traductors TED català

From TED Translators Wiki
Revision as of 12:45, 14 March 2012 by Gonçal Garcés Díaz-Munío (talk | contribs) (Created page with "A la pàgina principal del TED Open Translation Project es pot consultar la llista completa dels traductors i revisors de català (ordenats per nombre de contribucions): [http:/...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

A la pàgina principal del TED Open Translation Project es pot consultar la llista completa dels traductors i revisors de català (ordenats per nombre de contribucions):

TED Open Translation Project: traductors català