Difference between revisions of "Traductors TED català"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "A la pàgina principal del TED Open Translation Project es pot consultar la llista completa dels traductors i revisors de català (ordenats per nombre de contribucions): [http:/...")
(No difference)

Revision as of 12:45, 14 March 2012

A la pàgina principal del TED Open Translation Project es pot consultar la llista completa dels traductors i revisors de català (ordenats per nombre de contribucions):

TED Open Translation Project: traductors català