Difference between revisions of "Template:Portal:Srpski/Quotes"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 1: Line 1:
{{Random subpage|page=Portal:Srpski/Quotes|start=1|end=2|seed=2}}
+
{{Random subpage|page=Portal:Srpski/Quotes|start=1|end=4|seed=2}}

Revision as of 10:49, 31 March 2012

Jezik je kolektivna ljudska tvorevina, koja odslikava ljudsku prirodu, način na koji konceptualizujemo stvarnost, način na koji stupamo u veze i analizom različitih osobenosti i kompleksnosti jezika, mislim da možemo steći uvid u ono ono što nas pokreće.

—Stiven Pinker, TED Speaker, o jeziku i misli