OTP-richtlijnen Nederlands

From TED Translators Wiki
Revision as of 13:54, 18 July 2011 by ElsDK (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Deze pagina bundelt OTP-richtlijnen die specifiek voor het Nederlands gelden.

Algemene OTP-richtlijnen Nederlands

Spelling Nederlands

De spelling die wordt gebruikt, is die van de Woordenlijst Nederlandse Taal, de Officiële Spelling van de Nederlandse Taalunie.

Interpunctie Nederlands

Grammatica Nederlands

Woordenschat Nederlands