Difference between revisions of "OTP-richtlijnen Nederlands"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
(Spelling Nederlands: Bezitsvorm)
(Spelling Nederlands: Initiaalwoorden)
Line 11: Line 11:
 
** de [http://woordenlijst.org/leidraad/6/ vuistregels over het aaneenschrijven van woorden];
 
** de [http://woordenlijst.org/leidraad/6/ vuistregels over het aaneenschrijven van woorden];
 
** de [http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/51 algemene regels over afkortingen]; punten zijn alleen gangbaar als een bestaande afkorting officieel met punten is vastgelegd!
 
** de [http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/51 algemene regels over afkortingen]; punten zijn alleen gangbaar als een bestaande afkorting officieel met punten is vastgelegd!
 +
** de [http://woordenlijst.org/leidraad/17/3/ algemene regels over initaalwoorden] als ngo, Unicef, NAVO etcetera;
 
** de [http://woordenlijst.org/leidraad/14/ regel over de spelling van de bezitsvorm]; de -s wordt in principe aan het woord geschreven, zonder apostrof, tenzij het woord eindigt op een sisklank of een lange klinker;
 
** de [http://woordenlijst.org/leidraad/14/ regel over de spelling van de bezitsvorm]; de -s wordt in principe aan het woord geschreven, zonder apostrof, tenzij het woord eindigt op een sisklank of een lange klinker;
  

Revision as of 06:47, 16 August 2011

Deze pagina bundelt OTP-richtlijnen die specifiek voor het Nederlands gelden.

Algemene OTP-richtlijnen Nederlands

Vergeet niet de Algemene OTP-richtlijnen inzake stijl te lezen. Die zijn van toepassing op elke TED-vertaling.

Het is belangrijk dat je nagaat of je tekst "werkt" in het Nederlands. Vele vertalers houden zich zo strak aan de Engelse woordvolgorde dat het resultaat in het Nederlands niet te begrijpen valt zonder het Engelse origineel. Je tekst moet begrijpelijk zijn, en wel in een oogwenk, want ondertitels staan niet langer dan een paar seconden op het scherm.

Spelling Nederlands

Woordenschat Nederlands

 • Om na te gaan of een woord bestaat, wat het meervoud is en welk geslacht het heeft, hanteren we de Woordenlijst Nederlandse Taal.
 • Voor discussies over de betekenis van een woord gebruiken we van Dale.
 • Als een woord weliswaar ongebruikelijk is in hetzij Vlaanderen, hetzij Nederland, maar wel correct is volgens het woordenboek, laten we het in de regel staan. Als het onverstaanbaar is voor de andere regio, dan zoeken vertaler en reviewer samen naar een alternatief dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Interpunctie Nederlands

Letterlijke aanhaling

 • Een letterlijke aanhaling wordt in het Engels anders weergegeven dan in het Nederlands. Voor de aanhaling staat geen komma, maar een dubbele punt. Het leesteken dat de zin afsluit, staat binnen de aanhalingstekens.
Voorbeeld:
 • He said, "I did not sell a great masterpiece to that Nazi."
 • NIET Hij zei, "Ik heb geen meesterwerk verkocht aan die Nazi".
 • WEL Hij zei: "Ik heb geen meesterwerk verkocht aan die Nazi."
 • Als de aanhaling geen volledige zin betreft, staat het leesteken dat de zin afsluit, buiten de aanhalingstekens.
Voorbeeld:
 • NIET Het is een zelfportret getiteld "Brede Heupen."
 • WEL Het is een zelfportret getiteld "Brede Heupen".

Overdaad aan komma's

Niet elke komma in het Engels is er eentje in het Nederlands.

Voorbeeld:

 • 14 years ago, I first encountered this material.
 • Niet: 14 jaar geleden, kwam ik voor het eerst in aanraking met dit materiaal.
 • Wel: 14 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met dit materiaal.

Getallen

 • Ook de Nederlandse regels voor het weergeven van getallen verschillen van de regels voor het Engels.

Grammatica Nederlands

"Hen" en "hun"

De regels over het gebruik van 'hen' en 'hun'; kort samengevat: "hen" wordt gebruikt als lijdend voorwerp en na voorzetsels, "hun" als meewerkend voorwerp.

Samentrekking van de zin

Een zin mag maar worden samengetrokken als de gemeenschappelijke delen dezelfde vorm, betekenis en grammaticale functie hebben. De ANS zet de regels over samentrekking op een rijtje. Voorbeelden uit TED-vertalingen:

 • "Hij vertelde trots over alle grote meesterwerken die hijzelf had geschilderd maar werden toegeschreven aan andere kunstenaars." Samentrekking is niet toegelaten, omdat "die" in de eerste bijzin lijdend voorwerp is en in de tweede bijzin onderwerp van de passieve zin. Dus: "Hij vertelde trots over alle grote meesterwerken die hijzelf had geschilderd maar die werden toegeschreven aan andere kunstenaars."

Andere afspraken

Het publiek aanspreken

TED geeft de voorkeur aan het informelere jij of jullie boven u.

Localisatie van socio-culturele referenties

 • Onderwijstermen moeten voor het hele taalgebied duidelijk zijn. Voorbeelden:
  • Vermijd termen als havo, groep 4, derde kleuterklas. Vaak verdient het de voorkeur om gewoon naar de leeftijd te verwijzen. Een fourth-grader wordt dan een 9-jarige. Dat is meteen voor iedereen duidelijk.
 • Hetzelfde geldt voor politieke termen.
  • België kent geen wethouders, en de Belgische gouverneurs heten in Nederland Commissaris van de Koningin. Zoek waar mogelijk een neutrale term.