Nástrahy angličtiny

From TED Translators Wiki
Revision as of 19:50, 18 July 2016 by Samuel Titěra (talk | contribs) (Created page with "'''Řečnické figury a klišé''' What really matters, is that... Opravdu záleží na... (nikoli Na čem záleží, je že...) But what I have instead is the chance... Místo ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řečnické figury a klišé What really matters, is that... Opravdu záleží na... (nikoli Na čem záleží, je že...)

But what I have instead is the chance... Místo toho mám možnost... (nikoli Co mám místo toho, je možnost...)

Falešní přátelé aktuálně = ve skutečnosti

Blízká slova s rozdílným významem a frázová slovesa ask = ptát se x ask for = žádat way = způsob There is = existuje There might be = může existovat (x tam může být)

Jiná pravidla pro psaní čárek ve větě Netřeba umět složitá a nelogická pravidla pro angličtinu, stačí nekopírovat čárky do překladu a dávat je tam, kam v češtině patří.

Stupňování Angličtina používá pro stupňování pomocná slova i tam, kde to v češtině není třeba. more difficult = složitější (x více složitý)

Zvratná zájmena Angličtina nemá zvratná zájmena, čeština ano. „Zeptej se své maminky“, nikoli „zeptej se tvé maminky“. Nikoli „v závěru mého článku jsem ...“, ale „v závěru svého článku jsem ...“. Angličtina používá přivlastňovací zájmena i ve funkci členů (tj. nepřekládají se). (I broke my leg = zlomil jsem si nohu, nikoli „zlomil jsem moji nohu") "I have my most creative ideas when I'm procrastinating.“ Moje nejkreativnější nápady mám, když prokrastinuji. (Můžu mít jiné než svoje nápady?)

Zápory Imagine being unable to say … = Představte si, že nemůžete říci … / nejste schopní říci (x jste neschopní říci)

I don’t think i need = Myslím, že nepotřebuju (x nemyslím, že potřebuju)

Členy Zdaleka ne všechny členy určité je třeba překládat jako ukazovací zájmeno.

Infinitivy versus vedlejší věty So I challenged her to get some data. Tak jsem ji vyzval, sehnat nějaká data. … aby sehnala