Criteris de traducció al català TED

From TED Translators Wiki
Revision as of 22:45, 29 April 2012 by Gonçal Garcés Díaz-Munío (talk | contribs) (Dialecte de referència: el català central)
Jump to: navigation, search

Una ràpida ullada a l'índex d'aquest article proporciona un resum dels criteris de traducció per utilitzar en les traduccions i revisions de xerrades TED al català.

Aquest article vol recollir una proposta mínima de criteris homogenis perquè puguin ser seguits per tots els traductors i revisors de català de TED. Aquests criteris estan oberts a debat. Per parlar-ne al respecte (a favor o en contra, d'una part o de tot), es poden introduir comentaris en la pàgina de debat d'aquest article, o es pot obrir un debat en el subfòrum de català del Fòrum TED OTP.

Criteris tècnics

Aquests criteris tècnics serien generals per a la traducció de xerrades TED a qualsevol llengua.

Seguir els criteris generals d'estil de TED OTP

Article principal: OTP General Style Guidelines

Cal seguir els criteris generals d'estil del TED Open Translation Project, aplicables a totes les llengües.

Els principis fonamentals, resumits, són: informal abans que formal, modern abans que tradicional, personal abans que genèric i universal abans que regional.

Acurtar els subtítols

Article principal: Compressing subtitles

S'ha de sintetitzar el discurs de l'orador per tal que el receptor dels subtítols els pugui llegir còmodament en el temps disponible. DotSub no ens permet variar el temps en pantalla de cada subtítol, però sí que ens en permet observar fàcilment el temps predefinit i comprovar en el vídeo si dóna temps a llegir-lo.

Un criteri aproximat de temps per poder llegir còmodament els subtítols seria el següent:

  • Una línia d'uns 35 caràcters necessita uns 3 segons en pantalla.
  • Dues línies d'uns 35 caràcters cadascuna, uns 5/6 segons en pantalla.

També és important que el tall de subtítols sigui adequat. Quan una frase llarga de l'orador s'ha de dividir en diversos subtítols, s'ha de procurar que cada subtítol contingui unitats semàntiques completes. Cal evitar, per exemple, que al final d'un subtítol quedi un article, una preposició o una conjunció orfes; aquestes partícules s'haurien de traslladar al subtítol següent.

Per conèixer altres detalls i més tècniques i consells per acurtar els subtítols, consulteu l'article sobre com acurtar els subtítols.

Criteris lingüístics

Aquests criteris lingüístics són específics per a la traducció al català de xerrades TED.

Els recursos per a la traducció al català d'aquesta wiki s'han seleccionat tenint en compte aquests criteris.

La norma: l'Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans és la institució normativa més universal de la llengua catalana. Les seues publicacions procuren definir un estàndard universal de la llengua catalana, sense deixar de recollir termes i formes gramaticals i ortogràfiques propis dels diferents dialectes de la llengua.

El Diccionari de la llengua catalana (en qüestions de vocabulari) i la Gramàtica de la llengua catalana (en qüestions de gramàtica i ortografia) de l'IEC seran les fonts bàsiques de referència per a les traduccions al català de xerrades TED.

Termes tècnics i neologismes: el Termcat

El Termcat és l'organisme normalitzador que proposa formes en català per als neologismes i termes tècnics que van sorgint, especialment en ciència i tecnologia. Precisament a les xerrades TED podem trobar molts d'aquests termes que encara no es troben en les publicacions de l'IEC, cas en el qual convindrà consultar el Termcat per saber si ja existeix una proposta aprovada per al català.

Dialecte de referència: el català central

Com a referència pel que fa a les tries gramaticals, ortogràfiques, de vocabulari, etc., prendrem el dialecte català central. Aquesta és la varietat de la llengua amb major nombre de parlants i, probablement, la més immediatament reconeguda en tots els territoris de parla catalana (en segon lloc després de la varietat pròpia on la central no ho és).

Català universal abans que regional

Tot i la necessitat d'adoptar una varietat dialectal de referència per homogeneïtat, no hem d'oblidar el criteri general de les traduccions TED a aquest respecte: universal abans que regional. Un criteri, d'altra banda, habitual en situacions com aquesta, en què els receptors de la traducció seran parlants de qualsevol territori de la llengua (i no pas d'un en concret).

En totes les nostres decisions de traducció, procurarem triar sempre que existeixi una solució que siga comuna a tots els territoris de parla catalana, o a diversos territoris, abans que no una que siga específica d'un territori.

Tenint en compte la diferència de context, podem observar aquest criteri en l'apartat «Llengua comuna» dins del Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.