Algemene richtlijnen Nederlandse spelling

From TED Translators Wiki
Revision as of 18:55, 23 August 2011 by ElsDK (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
  • De spelling die we gebruiken, is die van de Woordenlijst Nederlandse Taal, de Officiële Spelling van de Nederlandse Taalunie.
  • De site van de Taalunie bevat ook interessant taaladvies over de hete hangijzers van de Nederlandse spelling.

In de categorie "Spelling Nederlands" (zie link hieronder) vind je een aantal regels waartegen vaak gezondigd wordt. Ook elders op deze wiki vind je tips, bijvoorbeeld bij de Valkuilen ofwel Veel Gemaakte Vertaalfouten, waar je onder meer informatie vindt over onjuist spatiegebruik, met stip de meest voorkomende spelfout in TED-vertalingen.