Φυσικότητα της γλώσσας

From TED Translators Wiki
Revision as of 11:09, 3 September 2014 by Isiliel (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Η κάθε γλώσσα έχει και το δικό της συντακτικό, όχι μόνο τη γραμματική και το λεξιλόγιό της. Η μετάφραση συνηθισμένων εκφράσεων ή και ιδιωματισμών λέξη προς λέξη από μια γλώσσα προς την άλλη παράγει κείμενα που στην καλύτερη περίπτωση ακούγονται αφύσικα, στην χειρότερη αλλάζει η έννοιά τους ή δεν είναι κατανοητά. Για παράδειγμα, το "There's no such thing as religion" δε μπορεί να μεταφραστεί "δεν υπάρχει κάποιο πράγμα που να είναι η θρησκεία" γιατί αυτή η πρόταση όχι απλώς δεν είναι σωστά ελληνικά, αλλά είναι και δυσνόητη. "Η θρησκεία δεν υπάρχει" ή κάτι παρεμφερές είναι πολύ καλύτερο και ευκολότερα αντιληπτό. Εάν δεν είστε σίγουροι για την ιδιωματική έννοια μιας φράσης, αναζητήστε την στο διαδίκτυο ή ρωτήστε στο γκρουπ των μεταφραστών, στο Facebook.

Προφορική/γραπτή επικοινωνία:

Το κείμενο της απομαγνητοφώνησης, απ' το οποίο μεταφράζουμε, αποτελεί μια σχεδόν πιστή καταγραφή κάθε λέξης που λέει ο ομιλητής. Αποτελεί, από αυτή την άποψη, προφορική επικοινωνία. Όταν δημιουργούμε υπότιτλους στα Ελληνικά, ο σκοπός μας είναι να μεταφερθεί το κείμενο και να γίνει κατανοητό από τον θεατή, όχι να καταγράψουμε κάθε μία λέξη που είπε, να είναι, δηλαδή, γραπτή επικοινωνία. Αν πάρουμε υπόψη μας και πως ο θεατής έχει περιορισμένο χρόνο για να διαβάσει τον υπότιτλο, γίνεται σαφές πως δεν κάνει να περιλαμβάνουμε λέξεις κενές νοήματος. Ίσα-ίσα, ιδιαίτερα αν οι υπότιτλοί μας είναι γρήγοροι και πυκνοί, είναι σημαντική βοήθεια στην πρόσληψη και την κατανόηση της ομιλίας να συμπτύξουμε το νόημα μιας μεγάλης φράσης σε μια απλούστερη και μικρότερη. Σχεδόν κάθε ομιλητής επαναδιατυπώνει κάποιες φράσεις ή και χρησιμοποιεί λέξεις που δεν προσθετουν νόημα στη συγκεκριμένη τους χρήση ή και γενικά, πχ. "Χμμμ", "ετσι", τα επαναλαβανόμενα "και" κλπ. Δουλειά μας δεν είναι να μεταδώσουμε το πόσο εύγλωττα χρησιμοποίησε το λόγο ο ομιλητής αλλά τις πληροφορίες που έδωσε και τις απόψεις που εξέφρασε.