Κύρια Ονόματα

From TED Translators Wiki
Revision as of 00:54, 30 January 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs) (moved Λεξιλόγιο to Κύρια Ονόματα: Το περιεχόμενο δεν αναφέρεται στο λεξιλόγιο)
Jump to: navigation, search

Μεταγραφή κυρίων ονομάτων ή τοπονυμίων, απόδοση όρων και ορισμών γίνονται σύμφωνα με τα Ελληνικά και αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα προσαρμοσμένα για την Ελληνική γλώσσα, όχι με λατινικούς χαρακτήρες.Δείτε επίσης: 1. http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_6thConference-RoundTable_GR.pdf