Διπλή παύλα

From TED Translators Wiki
Revision as of 20:46, 14 September 2013 by Helena Galani (talk | contribs) (Created page with "'''Ανάμεσα''' σε '''μονές''' παύλες, κλείνουμε μια φράση με σημαντική πληροφορία. Μπορούμε να τοποθετ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ανάμεσα σε μονές παύλες, κλείνουμε μια φράση με σημαντική πληροφορία. Μπορούμε να τοποθετήσουμε τη φράση ανάμεσα σε παρενθέσεις αν η πληροφορία δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας. Δε χρησιμοποιούμε τη φράση ανάμεσα σε κόμματα για να μην προκληθεί ασάφεια.

Δεν υπάρχει η χρήση δυο συνεχόμενων γραμμών (--) στην Ελληνική γλώσσα.

Δε χρησιμοποιούμε παύλα αντί για αποσιωπητικά.


--Helena Galani 20:46, 14 September 2013 (UTC)