Διπλή παύλα

From TED Translators Wiki
Revision as of 00:16, 30 January 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ανάμεσα σε μεγάλες παύλες (μια αριστερά και μια δεξιά), κλείνουμε μια φράση ή πρόταση με σημαντική πληροφορία. Χρησιμοποιείται κενό διάστημα αριστερά από την πρώτη και δεξιά από τη δεύτερη παύλα. Για παράδειγμα "Ο Κώστας προχωρούσε γρήγορα -όπως συνήθως- μπας και την προλάβει."


Μπορούμε να τοποθετήσουμε τη φράση ανάμεσα σε παρενθέσεις αν η πληροφορία δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας. Δε χρησιμοποιούμε τη φράση ανάμεσα σε κόμματα για να μην προκληθεί ασάφεια.

Δεν υπάρχει η χρήση δύο συνεχόμενων γραμμών (--) στην Ελληνική γλώσσα.

Δεν χρησιμοποιούμε παύλα αντί για αποσιωπητικά.

Όταν η παύλα δεν κλείνει (δηλαδή έχουμε παύλα και μετά τελειώνει με τελεία η πρόταση), τότε προηγείται διάστημα πριν από και μετά την παύλα. Για παράδειγμα "Αυτός ήταν που σου έλεγα - ο ίδιος με χτες."

Δείτε επίσης http://publications.europa.eu/code/el/el-4100108el.htm