Dobré titulky (pro TED talk)

From TED Translators Wiki
(Redirected from Good-subtitles)
Jump to: navigation, search

Dobré titulky, když se poskládají za sebe, tvoří souvislý, dobře srozumitelný text.

(TED z toho dělá souvislé transkripty, které jsou pak u videa dostupné. Je tedy potřeba zachovávat interpunkci a překládat přinejmenším souvislé věty, ještě lépe celé odstavce. Značka "pí" vlevo u titulku značí předěl odstavce.)

Dobrý titulek se dá přečíst na jeden pohled.

(K tomu v Amara slouží limit délky a „rychlosti čtení“. Překročení limitu se pozná podle červeného vykřičníčku. S hranicí titulku se dá posouvat, aby to pěkně vyšlo.)

Dobré titulky se čtou hladce a nevyžadují extra úsilí.

(Proto nedělíme skladební dvojice a části, které k sobě významově patří. Nikdy by neměl v titulku zůstat kus textu, jehož smysl příliš závisí na dalším titulku.)

Dobrý překlad není doslovný, ale používá obraty, které jsou běžné v cílovém jazyce.

(Cizí jazyk svádí při překladu k přebírání některých konstrukcí. Je potřeba si na to dávat pozor, naučit se, kde číhá nebezpečí, znát „false friends“.)

Dobrý překlad titulků si může dovolit „zjednodušovat“.

(Vynecháním úvodních, výplňových a odrazových výrazů (Well, You know, Actually, In fact a podobně) se srozumitelnost titulků zvyšuje a sdělení netratí. Při převodu z mluvené do psané řeči lze velmi často vynechávat.)