Zasady transkrypcji

From TED Translators Wiki
Revision as of 14:21, 17 October 2013 by Snai (talk | contribs) (Jak robić transkrypcję na Amarze)
Jump to: navigation, search

Po co robimy transkrypcję?

 • Dla niesłyszących
 • Dla ludzi oglądających prelekcje TED w pracy ;)
 • Jako tekst bazowy do tłumaczeń na 100+ języków

Uwaga! Błędy w transkrypcji są potem powielane w tłumaczeniach.

Transkrypcja

 • Długość wyświetlania (max 21 znaków/s)
 • Jeśli więcej niż 80 znaków – rozdziel na dwa napisy
 • Jeśli napis ma więcej niż 40 znaków – rozdziel na dwie linijki
 • Nie dzielić między wyrażeniami (poprawny podział napisów)
 • Napis powinien się zmienić jeśli w filmie jest cięcie (nowe ujęcie / nowy napis)
 • Transkrypcję też trzeba skracać (usuwanie powtórzeń, przejęzyczeń)
 • Najlepiej nie dzielić zdań, żeby potem łatwiej tłumaczyć
 • Jeśli występują elementy specyficzne dla danej kultury to zostawić więcej czasu, żeby tłumacz mógł wytłumaczyć ;) (ABW, etc)

Synchronizacja

 • Napisy powinny się pojawić 100 ms po tym jak prelegent zacznie mówić po pauzie. (widz musi wiedzieć, że powinien wrócić do czytania)
 • Napisy powinny zniknąć najpóźniej 2 sekundy po tym jak prelegent skończy mówić.
 • Między napisami powinna być przerwa trwająca 25 ms, żeby widz wiedział, że tekst który się pojawił jest nowy.

Jak robić transkrypcję na Amarze

Zapis linijek

Naciśnij “TAB” żeby odtworzyć prelekcję.

“TAB” też zatrzymuje wideo.

Shift + Tab – cofa o kilka sekund

Zapisz słowa tak jak je słyszysz, poprawiając przejęzyczenia i wyrzucając watę językową.

Shift + Enter rozdziela napis na dwa

Enter zaczyna nowy

Naciśnij: “Done? Next Step: Sync”

Synchronizacja

Odtwórz naciskając “TAB”

“TAB” też zatrzymuje wideo.

Shift + Tab – cofa o kilka sekund

Naciśnij strzałkę w dół kiedy pierwszy napis powinien się pojawić i strzałkę w górę kiedy powinien się skończyć

Nie przejmuj się błędami: można je poprawić w następnym kroku