Difference between revisions of "Valse vrienden"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
(Gallery)
Line 18: Line 18:
 
|-
 
|-
 
| subject (in a study)
 
| subject (in a study)
| niet steeds "onderwerp"
+
| niet steeds 'onderwerp'
| soms ook "proefpersoon"
+
| soms ook 'proefpersoon'
 
|-
 
|-
 
| critical
 
| critical
Line 30: Line 30:
 
|-
 
|-
 
| so
 
| so
| niet steeds "zo"
+
| niet steeds 'zo'
| vaak ook "dus" (vnl. in het begin van de zin)
+
| vaak ook 'dus' (vnl. in het begin van de zin)
 +
|
 +
|-
 +
| gallery
 +
| niet steeds 'galerie' (tentoonstellingsruimte voor kunst)
 +
| vaak ook 'galerij' (overdekte gang rondom een gebouw)
 
|}
 
|}
  

Revision as of 10:06, 4 December 2011

Sommige Engelse woorden lijken op Nederlandse, maar hebben een andere betekenis. Het zijn valse vrienden.


Een aantal veel voorkomende TED-voorbeelden:

Engels Niet Wel
to find vinden ontdekken
character karakter personage
subject (in a study) niet steeds 'onderwerp' soms ook 'proefpersoon'
critical soms: kritisch of kritiek maar vaak: cruciaal, b.v. cruciale informatie
silicon silicone silicium
so niet steeds 'zo' vaak ook 'dus' (vnl. in het begin van de zin)
gallery niet steeds 'galerie' (tentoonstellingsruimte voor kunst) vaak ook 'galerij' (overdekte gang rondom een gebouw)

Grammatica: Algemene richtlijnen Nederlandse grammatica  · Enkelvoud/meervoud  · Hen en hun  · Woordvolgorde  · Samentrekking van de zin  · Munteenheden  · Wiens, wier, diens en dier  · Spelling: Algemene richtlijnen Nederlandse spelling  · Onjuist spatiegebruik  · Aaneenschrijven van woorden  · Afkortingen  · Initiaalwoorden  · Hoofdletters  · Aardrijkskundige namen  · D, t of dt?  · Bezitsvorm  · Getallen schrijven  · Interpunctie: Geen punt in de titel  · Komma tussen twee vervoegde werkwoorden  · Geen vraagteken aan het einde van een indirecte vraag  · Aanhalingstekens  · Letterlijke aanhaling  · Overdaad aan komma's  · Woordenschat: Algemene richtlijnen Nederlandse woordenschat  · Valse vrienden  · Vlaamse woorden  · Woordgeslacht  · Idiomen  · OTP-richtlijnen: Algemene OTP-richtlijnen Stijl  · OTP-richtlijnen Ondertitels  · Tekst comprimeren in ondertitels  · OTP-richtlijnen Forum  · Algemene OTP-richtlijnen Nederlands  · Localisatie van socio-culturele referenties  · Publiek aanspreken  · Valkuilen: Valkuilen Engels-Nederlands  · Valkuilen Nederland  · Valkuilen Vlaanderen  · Top 5 Tips Voor Beginners Nederlands  · Info voor nieuwe vertalers: Info voor nieuwe Nederlandstalige TED-vertalers  · Getting Started  · Nederlandse vertalers