Valkuilen ofwel Veel Gemaakte Vertaalfouten

From TED Translators Wiki
Revision as of 07:53, 22 August 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Woordvolgorde)
Jump to: navigation, search

Valkuilen vertaling Engels-Nederlands

Onjuist spatiegebruik

In het Engels kan je twee substantieven zomaar naast elkaar zetten. Het ene substantief bepaalt dan gewoon het andere.

Voorbeelden:

 • translation project
 • war cabinet
 • account manager

In het Nederlands kan dat niet. Wij kunnen wel samenstellingen maken van twee woorden, en die schrijven we aan elkaar.

Voorbeelden:

 • vertaalproject
 • oorlogskabinet
 • accountmanager (ja, voor zelfs leenwoorden geldt deze regel).

Wie deze regel niet toepast, bezondigt zich aan onjuist spatiegebruik, ook wel de losschrijfziekte genoemd. Wat dat voor hilarische toestanden kan opleveren, kan je nalezen op de website van de Stichting Onjuist Spatiegebruik - de SOS.

Valse vrienden

Sommige Engelse woorden lijken op Nederlandse, maar hebben een andere betekenis. Het zijn valse vrienden.


Een aantal veel voorkomende TED-voorbeelden:

Engels Niet Wel
to find vinden ontdekken
character karakter personage

Woordvolgorde

 • De woordvolgorde in het Engels kan verschillen van de Nederlandse. Soms is het een goed idee om de zin op te splitsen om hem beter hanteerbaar te maken.
Voorbeeld:
 • So the final point here is that to understand how Wikipedia works, it's important to understand that our Wiki model is the way we work.
 • Fout tegen de Nederlandse woordvolgorde: "De conclusie is dus dat om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, is het belangrijk te begrijpen dat ons Wiki-model onze manier van werken is."
 • Taalkundig correct: "De conclusie is dus dat om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, het belangrijk is te begrijpen dat ons Wiki-model onze manier van werken is."
 • Bondiger: "Conclusie: om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, moet je begrijpen dat we werken volgens ons Wiki-model.
 • Let op voor tangconstructies, waarbij woorden die bij elkaar horen, ver van elkaar staan. Ze zijn moeilijk te volgen, zeker als de delen niet samen in beeld zijn omdat ze op een verschillende regel staan.
Voorbeeld:
 • ... so you could see the changing relationship and some demographic info coming through AT&T's data and revealing itself.
 • Tangconstructie: ... zodat je de veranderende relaties en wat demografische informatie die door AT&T's data onthuld werd kon zien.
 • Beter: ... zodat je de veranderende relaties kon zien, en wat demografische informatie die door AT&T's data werd onthuld.

Verwijswoorden

"It" is niet steeds "het"

In het Engels is het verwijswoord voor alle niet-personen "it". In het Nederlands is dat niet zo: om het correcte verwijswoord te kennen, moet je nagaan wat het geslacht van het woord is.

Voorbeeld:

 • You can go to a certain page of Wikipedia and see every new page as it's created.
 • Fout verwijswoord: Je kan dus naar een bepaalde Wikipedia-pagina gaan en elke nieuwe pagina bekijken zodra het wordt aangemaakt.
 • Correct verwijswoord (pagina is immers vrouwelijk): Je kan dus naar een bepaalde Wikipedia-pagina gaan en elke nieuwe pagina bekijken zodra ze wordt aangemaakt.

"This" is niet steeds "deze"

Soms is 'this' gewoon onbepaald, en is een betere vertaling, naar gelang van de context, "een" of "de".

Voorbeeld:

 • I read a book by Frank Barnaby, this wonderful nuclear physicist.
 • Niet: Ik las een boek van Frank Barnaby, deze knappe kernfysicus.
 • Wel: Ik las een boek van Frank Barnaby, een knappe kernfysicus.

Werkwoorden

Ing-vorm

De Engelse ing-vorm van het werkwoord is lang niet altijd een onvoltooid deelwoord. Ook als het woord grammaticaal wel die functie heeft, verdient het meestal de voorkeur om de zin anders te vertalen.

Voorbeeld 1:

 • Now they are in the forefront of the news, raising the flag.
 • Niet: Nu staan ze in het middelpunt van het nieuws, omhoog houdende de vlag.
 • Wel: Nu staan ze in het middelpunt van het nieuws en houden de vlag omhoog (beter nog: en planten de vlag).

Voorbeeld 2:

 • Diving under the Antarctic ice to get close to the much-feared leopard seal, photographer Paul Nicklen found an extraordinary new friend.
 • Niet: Duikend onder het Antarctische ijs om dichtbij de gevreesde zeeluipaard te komen, vond fotograaf Paul Nicklen een bijzondere nieuwe vriend.
 • Wel: Fotograaf Paul Nicklen dook onder het Antarctische ijs om dicht bij de gevreesde zeeluipaard te komen, en vond een bijzondere nieuwe vriend.

Regionale valkuilen: Vlaanderen

Er bestaan een aantal woorden die op zich correct Nederlands zijn, maar die in de praktijk alleen in Vlaanderen gebruikt worden. Echt fout is het niet, maar daardoor komt een vertaling erg Vlaams over op Nederlanders. Meestal bestaan er synoniemen die zowel in Nederland als in Vlaanderen gangbaar zijn. Deze synoniemen hebben daarom de voorkeur.

Een aantal voorbeelden:

'Vlaams' Nederlands
unief universiteit
valies koffer
verwittigen waarschuwen, op de hoogte brengen

Regionale valkuilen: Nederland

Woordgeslacht

Sommige Noord-Nederlandse vertalers kijken ervan op, maar het is echt waar: het Nederlands kent nog steeds het woordgeslacht!

Woorden kunnen mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn. Het onderscheid tussen de-woorden en het-woorden is duidelijk zichtbaar aan de lidwoorden. Bij de de-woorden wordt in de zuidelijke helft van het Nederlandse taalgebied en ook nog wel in geschreven taal (en dus ook in onze ondertitels) het onderscheid tussen het mannelijke en vrouwelijke grammaticale geslacht in acht genomen, wanneer er met voornaamwoorden naar wordt verwezen.

Als je twijfelt, raadpleeg dan de Woordenlijst Nederlandse Taal of een woordenboek.