Valkuilen ofwel Veel Gemaakte Vertaalfouten

From TED Translators Wiki
Revision as of 20:47, 9 August 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Valse vrienden toegevoegd)
Jump to: navigation, search

Valkuilen vertaling Engels-Nederlands

Onjuist spatiegebruik

In het Engels kan je twee substantieven zomaar naast elkaar zetten. Het ene substantief bepaalt dan gewoon het andere. Voorbeelden:

  • translation project
  • war cabinet
  • account manager

In het Nederlands kan dat niet. Wij kunnen wel samenstellingen maken van twee woorden, en die schrijven we aan elkaar. Voorbeelden:

  • vertaalproject
  • oorlogskabinet
  • accountmanager (ja, voor zelfs leenwoorden geldt deze regel).

Wie deze regel niet toepast, bezondigt zich aan onjuist spatiegebruik. Wat dat voor hilarische toestanden kan opleveren, kan je nalezen op de website van de Stichting Onjuist Spatiegebruik - de SOS.

Valse vrienden

Sommige Engelse woorden lijken op Nederlandse, maar hebben een andere betekenis. Het zijn valse vrienden.

Regionale valkuilen: Vlaanderen

Regionale valkuilen: Nederland