Valkuilen ofwel Veel Gemaakte Vertaalfouten

From TED Translators Wiki
Revision as of 19:21, 18 July 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Creating underlying pages.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Valkuilen vertaling Engels-Nederlands

Onjuist spatiegebruik

In het Engels kan je twee substantieven zomaar naast elkaar zetten. Het ene substantief bepaalt dan gewoon het andere. Voorbeelden:

  • translation project
  • war cabinet
  • account manager

In het Nederlands kan dat niet. Wij kunnen wel samenstellingen maken van twee woorden, en die schrijven we aan elkaar. Voorbeelden:

  • vertaalproject
  • oorlogskabinet
  • accountmanager (ja, voor zelfs leenwoorden geldt deze regel).

Wie deze regel niet toepast, bezondigt zich aan onjuist spatiegebruik. Wat dat voor hilarische toestanden kan opleveren, kan je nalezen op de website van de Stichting Onjuist Spatiegebruik - de SOS.

Regionale valkuilen: Vlaanderen

Regionale valkuilen: Nederland