Difference between revisions of "Valkuilen ofwel Veel Gemaakte Vertaalfouten"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
(Regionale valkuilen: Nederland)
(Regionale valkuilen: Vlaanderen)
Line 50: Line 50:
  
 
==Regionale valkuilen: Vlaanderen==
 
==Regionale valkuilen: Vlaanderen==
 +
In elke streek worden woorden gebruikt die nergens anders voorkomen. Die zijn veelal dialect en vallen dus niet onder de officiële Nederlandse taal. Er bestaan echter een aantal woorden die op zich correct Nederlands zijn, maar toch alleen in Vlaanderen gebruikt worden. Daardoor doet de vertaling erg Vlaams aan voor Nederlanders.
 +
Meestal bestaan er gangbare synoniemen die zowel in Nederland als in Vlaanderen gangbaar zijn.
 +
 +
En aantal voorbeelden:
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! 'Vlaams'
 +
! Nederlands
 +
|-
 +
| verwittigen
 +
| waarschuwen
 +
|-
 +
| uni
 +
| universiteit
 +
|}
 +
 
==Regionale valkuilen: Nederland==
 
==Regionale valkuilen: Nederland==
 
===Woordgeslacht===
 
===Woordgeslacht===

Revision as of 18:55, 15 August 2011

Valkuilen vertaling Engels-Nederlands

Onjuist spatiegebruik

In het Engels kan je twee substantieven zomaar naast elkaar zetten. Het ene substantief bepaalt dan gewoon het andere.

Voorbeelden:

 • translation project
 • war cabinet
 • account manager

In het Nederlands kan dat niet. Wij kunnen wel samenstellingen maken van twee woorden, en die schrijven we aan elkaar.

Voorbeelden:

 • vertaalproject
 • oorlogskabinet
 • accountmanager (ja, voor zelfs leenwoorden geldt deze regel).

Wie deze regel niet toepast, bezondigt zich aan onjuist spatiegebruik, ook wel de losschrijfziekte genoemd. Wat dat voor hilarische toestanden kan opleveren, kan je nalezen op de website van de Stichting Onjuist Spatiegebruik - de SOS.

Valse vrienden

Sommige Engelse woorden lijken op Nederlandse, maar hebben een andere betekenis. Het zijn valse vrienden.

Woordvolgorde

De woordvolgorde in het Engels kan verschillen van de Nederlandse. Soms is het een goed idee om de zin op te splitsen om hem beter hanteerbaar te maken.

Voorbeeld:

 • So the final point here is that to understand how Wikipedia works, it's important to understand that our Wiki model is the way we work.
 • Fout tegen de Nederlandse woordvolgorde: "De conclusie is dus dat om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, is het belangrijk te begrijpen dat ons Wiki-model onze manier van werken is."
 • Taalkundig correct: "De conclusie is dus dat om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, het belangrijk is te begrijpen dat ons Wiki-model onze manier van werken is."
 • Bondiger: "Conclusie: om te begrijpen hoe Wikipedia werkt, moet je begrijpen dat we werken volgens ons Wiki-model.

Verwijswoorden

"It" is niet steeds "het"

In het Engels is het verwijswoord voor alle niet-personen "it". In het Nederlands is dat niet zo: om het correcte verwijswoord te kennen, moet je nagaan wat het geslacht van het woord is.

Voorbeeld:

 • You can go to a certain page of Wikipedia and see every new page as it's created.
 • Fout verwijswoord: Je kan dus naar een bepaalde Wikipedia-pagina gaan en elke nieuwe pagina bekijken zodra het wordt aangemaakt.
 • Correct verwijswoord (pagina is immers vrouwelijk): Je kan dus naar een bepaalde Wikipedia-pagina gaan en elke nieuwe pagina bekijken zodra ze wordt aangemaakt.

Werkwoorden

Ing-vorm

De Engelse ing-vorm van het werkwoord is lang niet altijd een onvoltooid deelwoord. Ook als het woord grammaticaal wel die functie heeft, verdient het meestal de voorkeur om de zin anders te vertalen.

Voorbeeld 1:

 • Now they are in the forefront of the news, raising the flag.
 • Niet: Nu staan ze in het middelpunt van het nieuws, omhoog houdende de vlag.
 • Wel: Nu staan ze in het middelpunt van het nieuws en houden de vlag omhoog (beter nog: en planten de vlag).

Voorbeeld 2:

 • Diving under the Antarctic ice to get close to the much-feared leopard seal, photographer Paul Nicklen found an extraordinary new friend.
 • Niet: Duikend onder het Antarctische ijs om dichtbij de gevreesde zeeluipaard te komen, vond fotograaf Paul Nicklen een bijzondere nieuwe vriend.
 • Wel: Fotograaf Paul Nicklen dook onder het Antarctische ijs om dicht bij de gevreesde zeeluipaard te komen, en vond een bijzondere nieuwe vriend.

Regionale valkuilen: Vlaanderen

In elke streek worden woorden gebruikt die nergens anders voorkomen. Die zijn veelal dialect en vallen dus niet onder de officiële Nederlandse taal. Er bestaan echter een aantal woorden die op zich correct Nederlands zijn, maar toch alleen in Vlaanderen gebruikt worden. Daardoor doet de vertaling erg Vlaams aan voor Nederlanders. Meestal bestaan er gangbare synoniemen die zowel in Nederland als in Vlaanderen gangbaar zijn.

En aantal voorbeelden:

'Vlaams' Nederlands
verwittigen waarschuwen
uni universiteit

Regionale valkuilen: Nederland

Woordgeslacht

Sommige Noord-Nederlandse vertalers kijken ervan op, maar het is echt waar: het Nederlands kent nog steeds het woordgeslacht!

Woorden kunnen mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn. Het onderscheid tussen de-woorden en het-woorden is duidelijk zichtbaar aan de lidwoorden. Bij de de-woorden wordt in de zuidelijke helft van het Nederlandse taalgebied en ook nog wel in geschreven taal (en dus ook in onze ondertitels) het onderscheid tussen het mannelijke en vrouwelijke grammaticale geslacht in acht genomen, wanneer er met voornaamwoorden naar wordt verwezen.

Als je twijfelt, raadpleeg dan de Woordenlijst Nederlandse Taal of een woordenboek.