Traductors TED català

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

La llista completa dels traductors i revisors de català (ordenats per nombre de contribucions) es pot consultar a la pàgina principal del TED Open Translation Project:

TED Open Translation Project: traductors català