Difference between revisions of "Thai"

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
(หลักการใช้เครื่องหมายในการแปล)
(ข้อมูลจำเพาะสำหรับการแปลภาษาไทย)
Line 27: Line 27:
 
*คู่มือการเขียนภาษาไทยในวิกิพีเดีย [http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99] <br />
 
*คู่มือการเขียนภาษาไทยในวิกิพีเดีย [http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99] <br />
 
*Microsoft Thai Style Guide [http://www.microsoft.com/Language/en-us/StyleGuides.aspx]
 
*Microsoft Thai Style Guide [http://www.microsoft.com/Language/en-us/StyleGuides.aspx]
 +
*ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=790&Itemid=132]
  
 
===หลักการแปล===
 
===หลักการแปล===

Revision as of 17:08, 30 May 2012

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wiki สำหรับผู้แปล TEDTalks ภาษาไทย!

โครงการ Open Translation Project ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมแปลบทบรรยาย TED Talks ไปเป็นภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษได้ เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการรับชมวีดีโอ ไม่ถูกจำกัดเพียงแต่ผู้ที่เข้าใจภาษาอังกฤษเท่านั้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเผยแพร่ความรู้ระดับโลกให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดครับ

พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับ OTP ได้ที่ TED Open Translation Project Forum - Thai

แนวทางปฏิบัติทั่วไป

ข้อมูลจาก OTP General Style Guidelines

หลักการแปลโดยคร่าว

 • ไม่ใช้ภาษาทางการหรือศัพท์เทคนิคจนเกินไป
 • ยึดภาษาทันสมัยมากกว่าการยึดภาษาตามธรรมเนียม
 • ยึดตามโทนเสียงและอารมณ์ของผู้พูดมากกว่าการแปลตรงตัว
 • เลือกสรรสำนวนท้องถิ่นที่สื่อความหมายได้ มากกว่าการแปลตรงตัว

หลักการแปลที่สำคัญ

 • ศัพท์เฉพาะของ TED : นั่นคือ "TED", "TED Prize", "TEDTalks" ให้คงไว้ในรูปภาษาอังกฤษเสมอ
 • ชื่อผลงาน : เช่นชื่อหนังสือ นิตยสาร ภาพยนตร์ บทกลอน พยายามใช้คำแปลที่ถูกแปลอย่างเป็นทางการ หากไม่มีให้แปลให้ได้ใกล้เคียงความหมายที่สุด
 • ชื่อคน : ให้คงไว้ในรูปแบบเดิม เพื่อประสิทธิภาพในการค้นหา
 • ชื่อสถานที่ : ใช้ชื่อที่รู้จักกันดีในภาษาท้องถิ่น หากไม่มีให้ทับศัพท์เอา
 • การเว้นวรรค : พยายามให้สอดคล้องกับลักษณะการพูดให้มากที่สุด และให้อ่านง่ายที่สุด

ข้อมูลจำเพาะสำหรับการแปลภาษาไทย

ข้อมูลจาก

 • คู่มือการเขียนภาษาไทยในวิกิพีเดีย [1]
 • Microsoft Thai Style Guide [2]
 • ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [3]

หลักการแปล

หลักการใช้เครื่องหมายในการแปล

 • จุลภาค (,) นิยมใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแบ่งคำและแบ่งส่วนขยายของประโยค ในภาษาไทยเรามักจะใช้การเว้นวรรคในการแบ่งคำเป็นหลัก การใช้จุลภาคจะมีใช้ในกรณีที่การเว้นวรรคทำให้เกิดความสับสนเท่านั้น การแปลบทพูดจึงไม่ควรใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ในตำแหน่งที่พบในภาษาอังกฤษ
  • ตัวอย่าง 1 เช่น When we recognize that we don't have all the time in the world, we see our priorities most clearly.
   • ไม่ควรแปลว่า เมื่อพบว่าเราไม่สามารถอยู่ค้ำฟ้าได้, เราจึงเห็นสิ่งที่สำคัญชัดเจนขึ้น
   • ควรแปลว่า เมื่อพบว่าเราไม่สามารถอยู่ค้ำฟ้าได้ เราจึงเห็นสิ่งที่สำคัญชัดเจนขึ้น


 • อัฒภาค (;) นิยมใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อระบุวรรคตอน ในภาษาไทยไม่มีการใช้งาน การแปลบทพูดจึงไม่ควรใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;) ในตำแหน่งที่พบในภาษาอังกฤษ
  • ตัวอย่าง 1 เช่น And I did that; I put on my ritualistic dress;
   • ไม่ควรแปลว่า และผมก็ทำเช่นนั้น; ผมใส่ชุดทางพิธีกรรม;
   • ควรแปลว่า และผมก็ทำเช่นนั้น ผมใส่ชุดทางพิธีกรรม


 • ปรัศนี (?) นิยมใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อจบประโยคคำถาม ในภาษาไทยไม่มีการใช้งาน การแปลบทพูดจึงไม่ควรใส่เครื่องหมายอัฒภาค (?) ในตำแหน่งที่พบในภาษาอังกฤษ
  • ตัวอย่าง 1 เช่น I turn to my wife and said,"Who are we buying this for?"
   • ไม่ควรแปลว่า ผมหันไปทางภรรยาของผมและพูดว่า "นี่เราซื้อมันให้ใครนะ?"
   • ควรแปลว่า ผมหันไปทางภรรยาของผมและพูดว่า "นี่เราซื้อมันให้ใครนะ"
  • ในกรณีนี้อาจยกเว้นได้ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาการแปลดียิ่งขึ้น


หลักการอ้างอิงถึงผู้พูดในการแปล

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการอ้างอิงคำศัพท์เฉพาะในการแปล

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการเพิ่มรายละเอียดในการแปล

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการอ้างอิงถึงวัน/ เดือน/ ปี

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการอ้างอิงจำนวน

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

คำถามที่พบบ่อย

 • รอการเพิ่มข้อมูล

คำแนะนำสำหรับนักแปลมือใหม่

 • รอการเพิ่มข้อมูล

เสนอแนะให้เพิ่มในหลักการแปล

 • คำว่า "talk", "speaker" ควรแปลเป็น ___ ?
 • ตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิก?
 • ศัพท์เฉพาะ ควรแปลไหม? เช่น Firefox หากแปล ควรมีวงเล็บภาษาอังกฤษกำกับไหม?
 • ชื่อบุคคล ควรแปลเป็นภาษาไทยไหม? หากแปล ควรมีวงเล็บภาษาอังกฤษกำกับไหม?

รายชื่อผู้แปลภาษาไทย

ดูที่ Our Translators