Template:Portal:Srpski/Quotes/2

From TED Translators Wiki
< Template:Portal:Srpski/Quotes
Revision as of 09:01, 3 September 2011 by ElsDK (talk | contribs) (Created page with "{{cquote|Da li engleski jezik predstavlja cunami koji će "sprati" ostale jezike? Malo verovatno. Engleski je drugi jezik sveta. Vaš maternji jezik je vaš život.|||Džej Voker...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Da li engleski jezik predstavlja cunami koji će "sprati" ostale jezike? Malo verovatno. Engleski je drugi jezik sveta. Vaš maternji jezik je vaš život.

—Džej Voker, TED Speaker, o svetskoj maniji za engleskim jezikom